Skip to main content

Hierdie is ‘n uittreksel uit die boek “Ons huis onthou – Families vier saam. 9 Kerkjaar aktiwiteite” geskryf deur Anriëtte de Ridder en Maartje van der Westhuizen.

Wat is die Kerkjaar?

Die kerkjaar of liturgiese jaar is ‘n kalender van seisoene (soos Advent, Epifanie, Lydenstyd, Pinkstertyd en Koninkrykstyd) en feesdae (soos Kersfees, Paasfees, en Hemelvaart) wat deur Christene dwarsoor die wêreld in verskillende denominasies gevier word. In elke seisoen fokus die kerk op ‘n ander tyd in Jesus se lewe en gelowiges gesels saam oor gepaardgaande temas. Baie kerke lees ook bepaalde Bybeltekste en gebruik spesifieke kleure en simbole in elke seisoen.

Wat is Epifanie?

Epifanie is een van die kerkjaar seisoene en dit dui op die verskyning van God in die wêreld. Jesus se koms is ‘n sigbare teken van God se teenwoordigheid op aarde en Sy lewe het ‘n nuwe seisoen ingelei. In Epifanie dink ons aan Jesus se lewe vanaf Sy kinderdae tot en met Sy lydenstyd.

In die kerkjaar kalender begin Epifanie altyd op die 6de Januarie en eindig op die laaste Sondag voor Aswoensdag.  Nie alle denominasies vier Epifanie nie. Dit is ook die kerkjaar seisoen wat die minste bekend is in die gereformeerde tradisie. Sommige kerke verwys bloot daarna as “gewone tyd” of in Engels “ordinary time”.  Epifanie begin met die herdenking van die wyse manne se besoek aan Jesus. Daarom is die Betlehemster ‘n simbool van Epifanie wat ons herinner dat Jesus se koms lig vir alle nasies gebring het.

Twee belangrike verhale in dié tyd, behalwe die koms van die Wyse Manne, is Jesus se doop (wat gewoonlik op die eerste Sondag gevier word) en die Bruilof in Kana. Op die laaste Sondag van Epifanie word die verheerliking van Jesus herdenk.  Sending en die eenheid van die kerk is twee temas wat dikwels na vore kom.

Die eerste week van Epifanie se kleur is wit (wat herinner aan die Betlehemster en Jesus wat die Lig vir al die nasies is) en daarna is die kleur groen (wat dui op groei).

Lesse vir kinderbediening:

KIX: Wyse Manne

KIX: Jesus as Kind

KIX: Die lig en die lamp

Die boek “Ons huis onthou – Families vier saam. 9 Kerkjaar aktiwiteite” is geskryf deur Anriëtte de Ridder en Maartje van der Westhuizen.

Dit bevat huisgeloofwenke en idees vir families om die kerkjaar te herdenk. Dit is verkrygbaar by Bybelmedia: https://eshop.bybelmedia.org.za/product/huisgeloof-reeks-3-ons-huis-onthou/

Hierdie is die derde boekie in die huisgeloof-reeks.  Die ander boekies in die reeks is:

  1. Ons huis oefen – families glo saam. 9 Geloofsgewoontes
  2. Ons huis vier – families ontdek saam. 9 Geloofsmomente
  3. Ons huis dien – families leef saam. 9 Familiegewoontes

Leave a Reply