Skip to main content
Huisgeloof Argief

Matteus 5:5, 7

By June 18, 2024No Comments

Dag 4: Rerige-erige geluk

Rerig-erig gelukkig wees beteken ons werk sag met mekaar en gee om 

Wanneer is iemand ‘n wenner?   

Tydens ons Desember vakansie het ek, Lizaan, MJ en Nicklaas ‘n Doolhoof (“maze”) gedoen.  Dit was interessant om die mense te sien wat saam binne die maze was.  Sommige mense het wild gehardloop en selfs mense uit die pad gestamp om “eerste” uit die maze te probeer kom.  Ander mense het soos ons gestop en gesels en raad gevra. 

Op ‘n stadium vra MJ vir my of ons dan nie gaan wen nie.  “Ja, ons gaan wen!” het ek geantwoord, ”Maar hier gaan wen nie oor wie eerste kom nie, in die Maze gaan dit oor wie almal die regte pad uit kry wat wen.”

“Maar dan moet ons mos mekaar help Pappa!  Dat almal hier uit kan kom en wen!” was sy mooi antwoord. 

Party mense sal niks en niemand spaar in hulle poging om wenners te wees nie. Al moet hulle op ander trap om hulleself te bevoordeel, sal hulle dit doen.  Baiekeer hou die wêreld sulke persone voor as mense wat doelgerig is en weet wat hulle in die lewe wil hê.  

Jesus wil eintlik vir ons ‘n ander ding leer oor “Wen”.  Sommige Bybels praat van om sagmoedig te wees, maar dit beteken maar net dar vir Jesus is ons “wenners” en is ons werklik gelukkig as ons sag met mekaar werk en ander mense dieselfde kanse gee as wat ons wil hê. Maar saam met die sagmoedig wees wil Jesus ook hê ons moet ook barmhartig wees – dit beteken dat ons vir mekaar omgee en help.  Om sagmoedig en barmhartig te wees help ons om rerig-erig gelukkig te wees! 

Hoor wat sê Hy in Matt 5:5 en 5:7 in die Boodskapvertaling:  

“Gelukkig is almal wat nie dink dat hulle belangriker as ander mense is nie. God sal sorg dat elke stukkie grond in sy nuwe wêreld aan hulle behoort.”

En  

“Gelukkig is almal wat regtig vir ander mense omgee. God sal binnekort vir hulle wys presies hoeveel Hy vir hulle omgee.”

Gesels nou saam oor die volgende vrae. 

  1. Wat beteken die woord “sagmoedig” vir julle?  En barmhartig? 
  2. Waarna dink julle verwys die nuwe wêreld in Matt 5:5? 
  3. Kan julle aan ‘n Bybelse voorbeeld dink waar iemand uit sagmoedigheid bereid was om die minste te wees – en dit die persoon ‘n wenner gemaak het? 
  4. Watter voorbeelde uit die Bybel ken jy waar iemand barmhartig was? 
  5. Hoe dink jy voel mens God se omgee as ons maats en ander mense help?

Kom ons bid saam.

Jesus ons word groot in ‘n wêreld waar ons wenners is as ons arrogant en selfvondaan moet wees en waar ons leer ons mag maar op ander trap om bo uit te kom.  Here wys my as ek dalk so met my familie of maats is en help my om sagter met die mense om my te werk.  Maak my ogies ook oop vir ander mense se seer en help my om vir hulle om te gee en te help sodat ek nie net myself nie, maar ook vir hulle kan laat voel soos ‘n wenner! Amen  

Doen nou die volgende saam. Hier is ‘n voorstel vir families:   

Maak tyd en bind jou een been (links of regs)aan iemand in jou gesin se been vas soos met driebeenresies.  Kyk of julle ‘n paar take in die huis kan saam doen – soos tafel dek of huisskoonmaak.  Terwyl julle so saam-saam besig is dink bietjie na oor hoe julle mekaar bly en gelukkig maak en sê dit vir mekaar. 

Mag die Here by elkeen wees en bly.   

Leave a Reply