Skip to main content
Huisgeloof Argief

Matteus 3:16-17

By June 14, 2024No Comments

Dag 6: Doop

Geliefd – Genade vir mekaar 

Hierdie is die verhaal van die Du Toit’s se saamgestelde gesin: 

Elke tweede naweek kom pa Isak se twee seuns uit sy vorige huwelik by hom en sy nuwe gesin kuier. Dan is daar 4 kinders wat 2 kamers moet deel en dit lei gewoonlik tot ‘n groot stryery. Lionel en Cynthia voel dat hulle stiefpa, Isak, sy eie kinders voortrek en hulle is nie altyd lus om hulle kamers of speelgoed te deel nie. Alles werk ook oor hierdie naweke anders, en die roetine moet nou ook aanpas by almal se behoeftes. Dikwels stry pa Isak en sy nuwe vrou, Daniella, oor hoe die dissipline en huisreëls moet werk. Dit is nie vir die kinders lekker as hulle stry nie.  

Een dag stel ma Daniella voor dat hulle as gesin saam sit en gesels en saam ‘n plan uitwerk oor hoe hierdie naweke kan werk. Die kinders gesels saam oor wat hulle pla en dink saam aan oplossings. Hulle geniet dit ook om ‘n plakkaat te maak en te versier met almal se foto’s met die nuwe reëlings op. Almal het nou meer moed vir die saamkuier-naweke. 

Om deel te wees van ‘n gesin is ‘n groot seëning, maar soms raak dinge warm en verbrand ons ons verhoudings. Elke gesin beleef een of ander tyd konflik. Die doop help ons om anders te dink oor konflik, want ons doop herinner ons dat God ons uit genade red, en eerste liefhet, al is ons nie perfek nie.  Die vraag is nie of daar konflik gaan wees nie, maar hoe julle as gesin dit gaan hanteer. As konflik goed hanteer word, kan daar groei plaasvind en kan ons vir mekaar wys hoe God se liefde, vergifnis en genade lyk. 

Kom ons lees saam oor die woorde van waardering wat God vir Jesus gee by sy doop in Matt 3: 16 -17 

16 Jesus is toe gedoop en het dadelik daarna uit die water gekom. Meteens het die hemel bokant Hom oopgegaan, en Hy het die Gees van God soos ‘n duif sien neerdaal en op Hom kom. 17 Daar was ook ‘n stem uit die hemel wat gesê het: “Dit is my geliefde Seun. Oor Hom verheug Ek My.” 

Kom ons lees nou weer vers 17 saam, maar hierdie keer, kan jy jou eie naam invoeg… 

17 Daar was ook ‘n stem uit die hemel wat gesê het: “Dit is my geliefde seun / dogter ……… Oor …… verheug Ek My.” 

 Gesels nou saam oor die volgende vrae. 

  1. Vertel mekaar van ‘n keer wat jy seergemaak is deur iemand of met iemand gestry het. Het die verhouding ooit herstel? Indien wel, hoe het dit gebeur? 
  2. Die doop herinner ons dat ongeag wat ons doen, het God ons lief. Hy gee vir ons genade en vergifnis as geskenke, en as gedooptes, beteken dit dat ons dan ander ook só behandel.  
  3. Wat maak dit vir jou moeilik om ander te vergewe?   

Kom ons bid saam. 

Here, baie dankie dat ons weet ons is vergewe deur u genade. Help ons ook om ander te vergewe. Amen 

Doen nou die volgende saam: 

  • Neem ‘n boksie vuurhoutjies. Julle moet saam dink hoe julle die hoogste toring moontlik met die vuurhoutjies kan bou. 
  • Almal moet saamwerk en deelneem.  
  • Gesels na die tyd saam oor hoekom julle goed saamgewerk het of nie? 
  • Watter idees gee die aktiwiteit vir julle om as gesin beter saam te werk en konflik te hanteer? 

Die Here seën jou en beskerm jou, sy Gees is by jou en herinner jou dat jy sy geliefde kind is. Amen

Leave a Reply