Skip to main content
Huisgeloof Argief

Matteus 26:26-30

By June 18, 2024No Comments

Dag 5: Lydenstyd

Lydenstyd simbole 

Wat beteken dit as jy ‘n bordjie met ‘n rooi kruis op sien langs die pad?  En wat van ‘n groen bordjie met ‘n fiets op?  Ons het verskillende simbole wat ons herinner aan iets wat ons moet onthou.   

In Lydenstyd word daar gefokus op die lyding van Jesus asook op die swaarkry en lyding in die wêreld.  Ons gebruik verskillende simbole om ons te herinner aan hierdie tyd. Die kruis is die sentrale simbool in Lydenstyd. Die kruis herinner ons aan die kruisiging van Jesus, ‘n teken van sy lyding en sterwe. ‘n Doringkroon of spykers kan saam met die kruis dien as simbole. ‘n Groot, wit kers met doringdraad daarom gedraai, beeld uit hoe Christus gekom het om bevryding te bring van watter menslike nood ons ookal aan kan dink. As ‘n mens verder dink aan die verhaal van Jesus se lyding kan ons ook dink aan ‘n muntstuk, wat ons herinner dat Judas Jesus verraai het.  Ons kan ook dink aan seep en water en ‘n handdoek – dit herinner ons daaraan dat Jesus sy dissipels se voete gewas het – ‘n vuil werk wat niemand wou doen nie. ‘n Olyftakkie herinner ons daaraan dat Jesus in Getsemane lank gebid het en ‘n klip herinner ons dat Jesus uit die graf uit opgestaan het.

Kom ons luister saam na 2 baie besonderse simbole wat ons ook in lydenstyd gebruik in Matteus 26:26 -30

Instelling van die Nagmaal 

26 Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem, en nadat Hy die seëngebed uitgespreek het, breek Hy dit, gee dit vir die dissipels en sê: “Neem, eet, dit is my liggaam.” 27 Toe het Hy die beker geneem, gedank, dit vir hulle gegee en gesê: “Drink almal daaruit, 28 want dit is my bloed, die bloed van die verbond wat vir baie uitgegiet word tot vergewing van sondes. 29 Ek sê vir julle: Van nou af sal Ek beslis nie weer van hierdie vrug van die druiwestok drink nie, tot daardie dag wanneer Ek dit nuut saam met julle sal drink in die koninkryk van my Vader.” 30 Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle na die Olyfberg vertrek. 

Gesels nou saam oor die volgende vrae.

  1. Wat beteken die brood as simbool van Jesus se lyding? 
  2. Wat beteken die wyn of sap as simbool van Jesus se lyding? 
  3. Watter ander simbool staan vir jou uit waaroor ons gesels het? 

Kom ons bid saam. 

Dankie Here, vir die offer wat U gebring het in Lydenstyd.

Amen 

Doen nou die volgende saam. Hier is ‘n voorstel is vir families 

Gebruik hulpmiddels wat julle in jul huis of tuin het, en maak jul eie kruis as simbool van lydenstyd.  Julle kan van die ander simbole wat ons genoem het bysit.  Sit dit in julle huis neer op ‘n plek waar julle dit gereeld kan sien.   

Mag die Here by elkeen wees en bly.

Leave a Reply