Skip to main content
Huisgeloof Argief

Matteus 17:1-9

By June 18, 2024No Comments

Dag 1: Lydenstyd

Op die berg

Baie jare terug was ek op die eiland Tenerife, deel van die Kanariese eilande. Die eiland het ‘n vulkaniese berg en ons was almal baie opgewonde om te gaan kyk hoe dit lyk. Almal vertel hoe mooi dit is en dat jy die hele eiland van naby die toppunt van die vulkaan kan sien. . . Julle gaan my nie glo nie, maar toe ons bo naby die toppunt van die vulkaan kom – toe hang daar ‘n laag wolke en ons het so hoog gery dat ons deur die wolke gery het en nou bo dit is en afkyk – al wat ons kon sien was wit en grys mis!

Die Bybelverhaal van vandag vertel van drie dissipels wat saam met Jesus ‘n berg geklim het. Op die berg het hulle iets wonderlik en spesiaal gesien. Twee geloof “heroes” uit die geskiedenis (Moses en Elia) wat al lankal dood was, het verskyn en Jesus het begin blink en skyn. Dit is asof die dissipels Jesus vir die eerste keer anders sien – Hy is nie net een van hulle nie, Hy is God se Seun, en daarom bring hulle aan Hom eer. Die dissipels wou ook dadelik hutte bou vir almal – dalk om die ervaring vas te vang of dalk om saam met Jesus, Moses en Elia te woon, of dalk om hulle langer “op aarde” te hou.

Ons noem dit Jesus se verheerliking, en daarom vier ons in die kerkjaar ‘n Sondag met die naam Verheerlikingsondag.

Kom ons luister weer saam na Matteus 17:1-9:

Verheerliking van Jesus

1 Ses dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en sy broer Johannes saamgeneem en hulle teen ‘n hoë berg uitgelei, waar hulle alleen was. 2 Voor hulle het Hy van gedaante verander: Sy gesig het gestraal soos die son, en sy klere het skitterend wit geword soos die lig. 3 En kyk, Moses en Elia het aan hulle verskyn en was met Hom in gesprek. 4 Petrus reageer toe en sê vir Jesus: “Here, dit is goed dat ons hier is. As U wil, laat my toe om hier drie hutte te bou: een vir U, een vir Moses en een vir Elia.” 5 Terwyl hy nog praat, het ‘n helder wolk skielik ‘n skaduwee oor hulle gegooi, en kyk, ‘n stem uit die hemel sê: “Dit is my geliefde Seun, oor wie Ek My verheug. Luister na Hom.” 6 Toe die dissipels dit hoor, het hulle op hulle gesigte neergeval, oorval deur vrees. 7 Jesus het nader gekom, en nadat Hy hulle aangeraak het, sê Hy: “Staan op en moenie langer bang wees nie.” 8 Toe hulle opkyk, het hulle niemand gesien nie, behalwe net Jesus self. 9 Terwyl hulle teen die berg afgaan, het Jesus hulle beveel: “Julle moet vir niemand vertel wat julle gesien het voordat die •Seun van die Mens uit die dood opgewek is nie.”

Gesels nou saam oor die volgende vrae. 

  1. Vertel van ‘n keer wat julle ‘n berg geklim het – wat het julle alles gesien?
  2. Wie is jou “heroes” in die Bybel wat jy graag self sou wou sien?
  3. Verbeel jou vir ‘n rukkie dat jy een van die 3 dissipels was, wat sou jy doen?
  4. Ons het vandag ook die behoefte om Jesus te sien en te beleef – hoe kan ons so leef dat ons Jesus raaksien in ons huis?

Kom ons bid saam.

Dankie Here, dat U aan ons verskyn op verskillende maniere.

Amen

Doen nou die volgende saam. Hier is ‘n voorstel vir families:

Maak ‘n lysie van die spesiale dae in julle familie wat julle elke jaar vier! Los spasie om die belangrike kerkjaar datums daarby in te vul dat julle dit ook kan onthou.

Mag die Here by elkeen wees en bly.

Leave a Reply