Skip to main content
Kampe

Laerskool Kamp oor verskillende spiritualiteite

By May 22, 2018No Comments

Mense ontdek God op verskillende maniere en dit is belangrik dat ons kinders blootstel aan ‘n verskeidenheid van spiritualiteitstyle. Wat is die 4 tipes spiritualiteite? In kort is daar mense wat hoofsaaklik groei deur kennis (kop spiritualiteit), ander ervaar God deur interaksie en emosie (hart spiritualiteit), ander ontmoet God deur iets diensbaar te doen (hand spiritualiteit) en ander ontdek weer God deur simboliek en nadenke (vlam spiritualiteit). Kinders is nog te jonk om te onderskei wat hulle voorkeur is. Hulle is ook te jonk om die teorie daarvan werklik te verstaan, dus is die praktyk belangriker as die teorie.  Spiritualiteite is ook nie ‘n verskoning om God net op een manier te aanbid nie – dikwels groei ons ook wanneer ons buite ons gemaksone is. Dit is dus belangriker dat jy hulle aan al 4 spiritualiteitstipes blootstel sodat hulle self kan ervaar hoe ‘n mens God op verskillende maniere kan aanbid. Terselfdertyd sal die volwasse leiers bewus raak van hulle eie voorkeure en kan hulle juis opnuut fokus om tyd vir al 4 te maak tydens ‘n kamp (of tydens kategese).

Laai HIER ‘n riglyn af van hoe só ‘n kamp saamgestel kan word. Dit is saamgestel deur ds Marietjie Steyn (van Bloubergstrand Gemeente)