Gebruik hierdie uitdeelstuk om ‘n papierkroon vir elkeen in die groep uit te deel. Gee geleentheid dat hulle gesels oor die naam van Jesus wat op die kroon is wat elkeen ontvang het. Vra die vraag “wat beteken dit vir jou dat Jesus jou Verlosser / Vriend / Geneser / ens. genoem word?” Of “Vertel van ‘n geleentheid toe jy hierdie karaktereienskap van Jesus beleef het.”

Maak dan die punt dat Christus sy Koninkryk regeer op al hierdie maniere. Hy is die Koning wat ons lei, genees, ons vriend is, ons vergewe, ens. Daarna word die krone gemaak deur dit in te kleur of self op die skoon templaat te skryf / teken, uit te knip en die punte aan mekaar te heg met ‘n stukkie kleeflint of ‘n krammetjie. Elkeen kry dan ‘n beurt om dit op te hang aan ‘n tak wat vooraf in die liturgiese ruimte geplaas is.

Leave a Reply

en_ZAEnglish