Skip to main content
Erediens: Kerkjaar

Koninkrykstyd: simbole

By June 14, 2021March 30th, 2022No Comments

Intergenerasionele erediens wenk
Tema: Koninkrykstyd (simbole)

Hierdie week dien as inleiding tot Koninkrykstyd. 

Hulpmiddels: kroon gevou uit koerantpapier, ‘n paar plakkies, seilboot (kan ook uit papier gevou word), aardbol, groen lap, en ‘n boom of plant.

Koninkrykstyd
Inleidende vraag (bespreek in die banke): Watter seisoen is jou gunsteling en hoekom? Of waarvan hou jy die meeste in wintertyd?

Die kerkjaar – Verduidelik die kerkjaar kalender en seisoene (https://dinkjeug.co.za/kerkjaar-kalender/) en waar koninkrykstyd inpas. Koninkrykstyd begin die Sondag na Pinkster (Triniteitsondag) en strek tot die Sondag voor Advent (die Sondag van Christus die Koning). Dit is dus die langste “seisoen” in die kerkjaar se kalender.

Koninkrykstyd simbole: Gebruik kinders om die simbole uit te pak en gebruik dit om meer oor koninkrykstyd te vertel.

Koerant kroon: In koninkrykstyd dink ons daaraan dat Jesus ons Koning is en oor sy koninkryk regeer. Die koerant kroon herinner ons dat Jesus ‘n ander tipe koning is.

Plakkies: Jesus is die koning wat ons as sy dissipels roep om hom te volg. Daarom is plakkies ‘n goeie simbool wat ons herinner om in Jesus se voetspore te volg.

Seilboot: ‘n Seilboot word deur die wind aangedryf en vaar oor die waters. Net só word ons uitgestuur as Jesus se dissipels om sy goeie nuus te deel. Die Heilige Gees is soos die wind in ons seile of lewens – Hy stuur ons en gee ons krag om uit te gaan na die wêreld. Daarom is sending en evangelisasie en dissipelskap belangrike temas in koninkrykstyd. ‘n Oop Bybel (die evangelie) en ‘n koringaar (die sending oes) word ook soms gebruik as simbole hiervan.

Aardbol: Nog ‘n simbool vir koninkrykstyd is die aarde – want Jesus stuur ons na alle mense – om hulle lief te hê en vir hulle van Hom te vertel. Hy stuur ons egter nie net om vir mense om te gee nie, maar ook om vir die aarde (die natuur, diere, plante ens.) om te gee en daarom is ekologie ook ‘n belangrike tema in koninkrykstyd.

Groen lap en ‘n plant/boom: Die kleur groen en ‘n boom is dus ook gepaste simbole om ons daaraan te herinner om groen te leef en verantwoordelik teenoor die aarde op te tree, maar ook dat ons in hierdie tyd dink oor hoe ons self (innerlik/geestelik) kan groei as dissipels van Jesus.

Aktiwiteit: Laat die gemeentelede mekaar help om elkeen hulle eie seilbote uit papier te vou. Hulle kan dit tuis iewers uitstal as ‘n herinnering daaraan dat dit koninkrykstyd is. Hier is ‘n video met instruksies: https://youtu.be/uosuHscOUl0

Sing: “Build your kingdom here” deur Rend Collective (https://youtu.be/sbdJXKqVgtg) of gebruik die Afrikaanse vertaling as ‘n gebed:

Here,
Ons soek u koninkryk, ons dors na geregtigheid
U gee ons lewens sin;  U vreugde laat ons sing
Maak los die boeie wat ons hou
genees gebroke lewens nou
Ons kom lê ons lewens voor U neer
Ons is u kerk; en ons bid: Herstel! Herskep!

Laat u ryk hier kom, breek die duisternis
Toon u almag, Heer, genees ons land se seer
Vul ons met u vuur, bring nou almal saam
Laat u hoop deurbreek, laat u koninkryk hier kom!
Amen

Leave a Reply