Skip to main content

‘n Veilige ruimte vir omgee en deel vorm ‘n basiese behoefte vir enige kleingroep. Wees toegerus en voorbereid deur seker te maak die basiese dinge is alles in plek. Hier is ‘n paar idees vir jou kategese toolbox.

Alles is in plek:

  1. Jy het die erediens bygewoon en self tyd gemaak vir God hierdie week.
  2. Jy het jou groepie na kategese genooi via WhatsApp.
  3. Jy’s voorbereid – jy ken die inhoud van die les en het self daaroor stiltetyd gedoen.
  4. Jy het skryfgoed, plakkers, Bybels, jou boek en benodigdhede vir die ontmoeting ingepak.
  5. Jy is gefokus op die kinders/tieners se welstand en jy is aanpasbaar.
  6. Jy weet wie opgedaag het en volg kinders/tieners persoonlik op wat nie gekom het nie.
  7. Jy vra oop vrae, gebruik aktiwiteite en skep ‘n ontspanne ruimte vir geloofsgroei.
  8. Jy het iets interessant wat die ontmoeting opkikker, hetsy ‘n speletjie, hulpmiddel, craft, lied, videogreep of simbool.
  9. Na elke ontmoeting los jy jou groepie met ‘n challenge vir die week en jy kry die volgende Sondag terugvoering daaroor.
  10. Daar is elke week tyd vir gebed – jy hou ‘n gebedslysie by en vra vir terugvoering. Jy wissel die manier af waarop daar gebid word.

Ons kan die regte ruimte skep, maar onthou – dis God se Gees wat werk!

Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees.1 Kor 2:4

Geskryf deur ds Anriëtte de Ridder (Predikant in Sinodale diens vir Jeug- en Familiebediening van die Wes-Kaapland Sinode).