Skip to main content
Familie Netwerk

Jy en jou VGK bure

By May 23, 2018No Comments

As jeug van die kerk sou ons graag wil deel wees van ‘n nuwe era waarin ons die eenheid van die kerk en gemeentes leef en beleef. Dit is waar dat kontekste geweldig baie verskil – maar ons sou elkeen graag wil uitnooi om te soek na maniere om brûe te bou  tussen mekaar. So gaan elkeen van ons help om ‘n nuwe generasie wat opgroei in jou dorp of omgewing, beter begrip vir mekaar te gee.

As leier in die gemeenskap het elkeen van ons ‘n rol om te speel om mense te help om mekaar beter te ken en te verstaan. Die vraag is egter hoe goed ken jy persoonlik jou VGK bure?

Ons kan nie verwag dat daar begrip en eenheid binne die gemeenskap en gemeente kan wees as ons nie eers tussen 2 verskillende huise kontak kan maak nie. Ek besef dat dit nie vir almal dieselfde is nie – dalk het jy al goeie kontak – en dis great! Maar die meeste van ons leef nog in ons eie wêreld en raak so besig dat ons vergeet van ons bure en hul eie uitdagings.

Ek wonder of jy weet of daar ‘n Brigade in jou dorp of omgewing is? En wat van ‘n CYM, en CMM of CWM? Weet jy wat die verskil is tussen die drie verenigings en hoe groot hul invloed is in die gemeenskap waar jul bly?  Hierdie is al vier baie belangrike boustene binne die VGK gemeenskap en ek moet bely dat ek self nie die verskille goed geken het nie.

Die kerk se eenheid en toekoms gaan nie afhang van sinodale besluite nie, maar van verhoudinge wat op grondvlak gevorm word.  Om met mekaar vriende te wees en mekaar beter te leer ken gaan ons help om ‘te vorder op die pad van eenheid. As leiers en jeug in ons gemeenskappe het ons ‘n verantwoordelikheid om mekaar beter te leer ken. So kom ons drink koffie saam, dalk selfs ‘n vleisie op die vuur – dalk kan jy hoor watter rugbyspan ondersteun jou kollega – of dalk sokker?

Daar was reeds heelwat VGK jongmense by die #Imagine – feeste die laaste paar jaar. Dalk het van jul tieners mekaar reeds daar gesien en ontmoet, maar jy en jou kollega ken mekaar nog nie eintlik nie… vriende kom ons kies om ons deure en harte en huise oop te maak en brûe te bou in ons dorpe en gemeenskappe wat dikwels nog aan twee kante van die vallei woon.

Deur Gert Nothnagel