Skip to main content
Huisgeloof Argief

Johannes 19:1-3

By June 18, 2024No Comments

Dag 6: Lydenstyd

Die kleure in Lydenstyd 

Wat is jou gunsteling kleur?  Myne is blou.  Blou laat dink my aan hoe mooi die lug op ‘n Lentedag is, en hoe lekker koel die water by die see is.  As iemand vir my iets stuur wat in rooi geskryf is, dan voel dit dadelik die letters raas met my soos ‘n onderwyser se rooi pen!! 

Geel laat dink my aan botter op ‘n mielie en aan vrolike sonneblomme! 

In Lydenstyd gebruik ons nie net simbole nie, maar ook spesiale kleure om ons te herinner aan wat Jesus vir ons gedoen het.  Lydenstyd se 7 weke word die kleur pers gebruik Aswoensdag herinner die kleur grys ons aan die kleur van die as wat ons teen ons voorkoppe smeer.  Op Palmsondag word groen takke geswaai, en die res van die week se kleur is donkerrooi.  Dit herinner aan ons Jesus en bloed en lyding.  Op ‘n Vrydag maak ons alles in die kerk swart – as ‘n teken van Jesus se dood en dan met Opstandingsondag is daar ‘n gebruik om wit lelies te gebruik as ‘n teken van Jesus se opstanding.    

Kom ons lees saam uit Johannes 19:1-3 

Toe het Pilatus vir Jesus geneem en Hom laat gesel. Die soldate het ‘n doringkroon gevleg en dit op sy kop gesit. Hulle het vir Hom ‘n pers mantel aangetrek en herhaaldelik nader na Hom toe gekom en gesê: “Ons groet u, Koning van die Jode!” En elke keer het hulle Hom geklap. 

Gesels nou saam oor die volgende vrae. 

  1.  Wat onthou julle van die kleur pers, wat Jesus se mantel van gemaak was. 
  2. Wat beteken die simbool van die doringkroon vir jou 
  3. Wat sou jy kies as ‘n kleur van lydenstyd wat jy wil onthou

Kom ons bid saam.

Dankie Here, dat ons tekens het wat ons herinner aan wat U doen. 

Amen

Doen nou die volgende saam. Hier is ‘n voorstel is vir families 

Gesels weer oor die kleure van Lydenstyd.  Kyk hoeveel van hierdie kleure kan julle in jul huis opspoor, dit kan enige iets wees van ‘n vadoek, ‘n kledingstuk, ‘n stukkie lint of wol,  of ‘n handdoek.  Sit die kleure wat julle bymekaar kry by julle kruis as simbool van Lydenstyd. 

Mag die Here by elkeen wees en bly. 

Leave a Reply