Skip to main content
Huisgeloof Argief

Johannes 1:29-34 (2020 vertaling)

By June 14, 2024No Comments

Dag 1: Geroep

Geroep om Jesus te volg 

Ek wonder of jy kan dink aan ‘n tyd toe jy iets nuut moes begin doen, byvoorbeeld na ‘n nuwe skool of koshuis gaan of ‘n nuwe onderwyser kry. Dalk het julle al verhuis of jou ouer het ‘n nuwe werk begin. Kan jy onthou hoe jy gevoel het? Dalk was jy ‘n bietjie bekommerd daaroor of dalk het jy daarna uitgesien. Of dalk lê so ‘n verandering vir jou voor? 

Gesels oor ‘n oorgang of verandering wat elkeen al moes deurmaak of gaan deurmaak. 

Hierdie week gesels ons oor hoe Jesus ons help om as familie oorgange deur te maak en hoe ons as familie geroep is deur Jesus om Hom te volg en te dien. Ons lees uit Johannes 1 en in die verhaal gaan ons vir Johannes die Doper ontmoet  – ‘n profeet wat geroep is om oor Jesus te getuig. Ons gaan ook hoor hoe Jesus sy eerste dissipels roep om sy vriende te word en Hom te volg. Ons word as gesin genooi om ook ons roeping in die huis uit te leef.  

Het jy geweet Johannes was die kleinnefie van Jesus? 

Kom ons lees oor Jesus hoe Jesus getuig in Johannes 1:29-34 (2020 vertaling) 

Jesus die Lam van God 

29 Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê: “Kyk, die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem! 30 Hy is die Een van wie ek gesê het, ‘Ná my kom ‘n Man wat belangriker as ek is, omdat Hy voor my was.’ 31 Ook ek het Hom nie geken nie, maar juis daarom het ek gekom en doop ek met water, sodat Hy aan Israel bekend gemaak kan word.” 32 En Johannes het getuig: “Ek het die Gees uit die hemel sien neerdaal soos ‘n duif, en Hy het op Hom gebly. 33 Ook ek het Hom nie geken nie, maar Hy wat my gestuur het om met water te doop, Hy het vir my gesê, ‘Hy op wie jy die Gees sien neerdaal en bly, dit is Hy wat met die Heilige Gees doop.’ 34 En ek het gesien en getuig, ‘Hy is die Seun van God.’ ” 

Gesels nou saam oor die volgende vrae.

  1. Hoe voel jy oor die jaar wat voorlê? Waarna sien jy uit en waarna sien jy nie uit nie? 
  2. Jesus roep jou ook om Hom hierdie jaar te volg. Wat beteken dit vir jou? 
  3. Jesus belowe dat Hy altyd by jou is – wat beteken dit vir jou om te weet dat Hy saam met jou reis? 
  4. Op watter praktiese maniere kan jy hierdie jaar vir Jesus ‘n getuie wees? 

Kom ons bid saam.

Lees Psalm 121 in Die Boodskap vertaling as ‘n gebed. 

Doen nou die volgende saam:

  • Maak elkeen ‘n kaartjie met een vers uit Psalm 121 op wat jy aan jou tas kan hang of in jou kosblik of potloodsakkie kan sit.
  • Tieners kan ook m.b.v. YouVersion se Bible app ‘n screensaver maak. 

Hulpmiddels: 

Mag die Here Jesus wat jou roep om Hom te volg, by jou wees en bly.   

Leave a Reply