Skip to main content
Huisgeloof Argief

Johannes 1: 40-42 (2020 vertaling) (B)

By June 14, 2024No Comments

Dag 5: Geroep

Geroep om keuses te maak 

Ek wonder of julle al die speletjie gespeel het – sou jy eerder… dit doen of dat doen. Elkeen kry ‘n beurt om die ander in die gesin of groep voor ‘n keuse te stel. Jy moet kies tussen 2 opsies, byvoorbeeld: Sou jy eerder na die verlede reis of na die toekoms reis as jy ‘n tydmasjien gehad het? 

Kom ons speel dit sommer nou – julle kan na elke vraag die pause knoppie druk om eers julle keuses vir die res te vertel. 

 1. Sou jy eerder ‘n dag lank kan vlieg, of sou jy eerder ‘n dag lank onsigbaar wees?  
 2. Sou jy eerder nooit weer huiswerk kry nie, of sou jy eerder wou betaal word om jou huiswerk te doen? 
 3. Sou jy eerder ‘n nuwe troeteldier wou kry, of eerder ‘n nuwe baba sussie of baba boetie?

Dit was seker nou lekker pret – ek wonder of jy verras was met van die ander mense se keuses? En ek wonder of dit soms vir jou moeilik was om ‘n keuse te maak – want elke keuse bied natuurlik verskillende gevolge. 

In die verhaal van die week, sien ons hoe Jesus vir Andreas nooi om saam met Hom te kom. Die keuse wat Andreas maak om Jesus te volg en sy broer te nooi om ook Jesus te kom ontmoet, verander sy hele lewe en dié van sy broer Simon Petrus, want hulle word die eerste dissipels van Jesus.  

Kom ons luister saam na Johannes 1: 40-42 (2020 vertaling). 

Die eerste dissipels 

40 Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat gehoor het wat Johannes sê, en Jesus gevolg het. 41 Hy het sy broer Simon eerste teëgekom en vir hom gesê: “Ons het die Messias gevind” – dit is, as dit vertaal word, Christus. 42 Hy het hom na Jesus geneem. Jesus het stip na hom gekyk en gesê: “Jy is Simon, die seun van Johannes. Jy sal ‘Sefas’ genoem word,” wat vertaal word Petrus. 

Gesels nou saam oor die volgende vrae.

 1. Vertel vir mekaar van ‘n keer toe jy die verkeerde keuse gemaak het. Wat was die gevolge daarvan? 
 2. Wat maak dit vir jou maklik en wat maak dit vir jou moeilik om reg te kies? 
 3. Watter keuses moet julle as familie saam maak om aan die belangrike dinge aandag te gee? 

 Kom ons bid saam.

Vertel vir mekaar watter keuses julle elkeen afsonderlik, en julle as ‘n gesin saam wil maak. Vra vir God om julle te help daarmee. Amen 

Doen nou die volgende saam. Hier is 3 voorstelle.  

 • Die eerste voorstel is vir families: Daar is baie dinge wat ons besig hou in ‘n familie. Wat is die grootste prioriteite wat egter altyd eerste gestel moet word? Skryf elkeen op ‘n klip en plaas dit iewers waar julle dit gereeld kan sien. 
 • Die tweede voorstel is vir tieners: Stel jou alarm om daagliks in die oggende Bybelstudie te doen of te bid.
 • Die derde voorstel is vir kinders: Speel nog ‘n paar rondtes van die “Sou jy eerder…” speletjie en neem beurte om die keuses aan die ander in jou gesin te stel of soek “would you rather questions” op die internet vir nog baie voorbeelde.

Hulpmiddels: 

 • Die Skrifgedeelte in die 2020 vertaling.
 • Gesprekskaarte (Glo en gesels speletjie): Volg die skakel vir voorbeelde. 

Mag die Here Jesus wat jou roep om Hom te volg, by jou wees en bly.    

Leave a Reply