Skip to main content
Huisgeloof Argief

Johannes 1: 35-42 (2020 vertaling) (B)

By June 14, 2024No Comments

Dag 6: Geroep

Geroep om gasvry te wees 

‘n Advertensie op YouTube wys hoe ‘n jong werkende dame eensaamheid en afsondering in ‘n stad beleef, al bly sy tussen baie mense. Almal om haar is altyd haastig op pad iewers heen en te besig om verhoudings te bou of na mekaar uit te reik. Eendag maak die jong dame ‘n plan en sy en haar woonstelmaat dra ‘n klein tafeltjie na die gang van hulle woonstelblok en nooi die bure om aandete met hulle te deel.  Gou voeg nog bure van die ander woonstelle hulle tafels by haar tafel, en bring ook hulle kos om met mekaar te deel. Kinders, ouers, alleenlopers – almal sit nou aan ‘n lang tafel en deel dit wat hulle het met mekaar. Selfs die knorrige ou man wat aan die einde van die gang woon, kan nie dié geselligheid en samesyn weerstaan nie en stoot sy stoel nader.  

Dié advertensie herinner ons aan die krag van saam eet en gasvryheid wat mense van verskillende kulture, ouderdomme en agtergronde bymekaar kan bring. Julle kan nou die advertensie saam kyk deur die skakel te volg of #EatTogether 2017 te soek. 

In die verhaal hierdie week sien ons hoe Jesus se gasvryheid twee broers se lewens verander – Andreas en Simon Petrus. 

Kom ons lees saam na Johannes 1: 35-42 (2020 vertaling) 

35 Die volgende dag het Johannes en twee van sy dissipels weer daar gestaan. 36 Toe Jesus verbyloop, het hy stip na Jesus gekyk en gesê: “Kyk, die Lam van God!” 37 Die twee dissipels het hom dit hoor sê, en hulle het Jesus gevolg. 38 Toe Jesus omdraai en hulle Hom sien volg, vra Hy hulle: “Wat wil julle hê?” En hulle het Hom geantwoord: “Rabbi” – wat, as dit vertaal word, beteken, ‘Meester’, “waar bly U?” 39 Hy sê toe vir hulle: “Kom kyk!” Hulle het toe gegaan en gesien waar Hy tuisgaan, en hulle het dié dag by Hom gebly. Dit was omstreeks die tiende uur.  

40 Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat gehoor het wat Johannes sê, en Jesus gevolg het. 41 Hy het sy broer Simon eerste teëgekom en vir hom gesê: “Ons het die Messias gevind” – dit is, as dit vertaal word, Christus. 42 Hy het hom na Jesus geneem. Jesus het stip na hom gekyk en gesê: “Jy is Simon, die seun van Johannes. Jy sal ‘Sefas’ genoem word,” wat vertaal word Petrus. 

Gesels nou saam oor die volgende vrae. 

  1. Hoekom dink jy het Jesus nie net Andreas se vraag geantwoord nie, maar hom saam huis toe genooi? 
  2. Hoe het Jesus se gasvryheid vir Andreas beïnvloed? 
  3. Vertel van ‘n keer toe jy gasvryheid beleef het. 
  4. Hoe kan julle as gesin meer gasvry leef?

Kom ons bid saam.

Maak ‘n lys van mense met wie julle weekliks in kontak kom, maar nie noodwendig julle vriende is nie. Hoe kan julle meer gasvry en vriendelik teenoor hulle optree? Bid dan nou vir hulle elkeen.  Amen 

Doen nou die volgende saam. Hier is 3 voorstelle.  

  •  Die eerste voorstel is vir families: Kyk na die verhaal van Wellington se lang tafel ete.
  • Die tweede voorstel is vir tieners: Maak vir jou gesin ‘n ete van ‘n ander kultuur. Julle kan ook leer om te groet in daardie kultuur se taal.
  • Die derde voorstel is vir kinders: Teken vir Andreas wat saam met Jesus huis toe gaan. 

Hulpmiddels: 

  • Die Skrifgedeelte in die 2020 vertaling. 
  • Gesprekskaarte (Glo en gesels speletjie): Volg die skakel vir voorbeelde.

Mag die Here Jesus wat jou roep om Hom te volg, by jou wees en bly.  

Leave a Reply