Skip to main content
Huisgeloof Argief

Johannes 1: 35-42 (2020 vertaling) (A)

By June 14, 2024No Comments

Dag 2: Geroep 

Geroep as gesin (gesinswaardes) 

Almal in die familie is so opgewonde, want die derde De Vries kleinkind is gebore en almal is op pad hospitaal toe om te gaan kyk hoe lyk baba Johannes. George en Hettie kan nie wag om hulle eerste nefie te sien nie. In die kar gesels hulle met hulle ouers oor hoekom baba Johannes se naam nou Johannes is. Hulle ma verduidelik dat dit sy oupa se naam was en ook sy oupagrootjie. Hierdie is ‘n familienaam wat aan hom oorgedra word. In hulle familie is dit ‘n belangrike waarde dat jy na jou voorgeslagte vernoem word. George en Hettie vra dadelik ook uit na wie hulle dan vernoem is en watter betekenis hulle name inhou. 

Dalk het julle ook waardes wat vir julle as gesin belangrik is. Dalk is daar ‘n spesiale familieresep of spesifieke Kersfeestradisies? Baie waardes word oorgedra van geslag tot geslag, maar dis ook belangrik dat elke gesin hulle eie unieke waardes ontdek en uitleef.

Ons lees in die verhaal van Johannes die Doper ook van Andreas wat deur sy optrede sy broer, Simon Petrus, aan Jesus voorgestel het.   

Kom ons luister saam na Johannes 1: 35-42 (2020 vertaling) 

Eerste dissipels 

35 Die volgende dag het Johannes en twee van sy dissipels weer daar gestaan. 36 Toe Jesus verbyloop, het hy stip na Jesus gekyk en gesê: “Kyk, die Lam van God!” 37 Die twee dissipels het hom dit hoor sê, en hulle het Jesus gevolg. 38 Toe Jesus omdraai en hulle Hom sien volg, vra Hy hulle: “Wat wil julle hê?” En hulle het Hom geantwoord: “Rabbi” – wat, as dit vertaal word, beteken, ‘Meester’, “waar bly U?” 39 Hy sê toe vir hulle: “Kom kyk!” Hulle het toe gegaan en gesien waar Hy tuisgaan, en hulle het dié dag by Hom gebly. Dit was omstreeks die tiende uur.  

40 Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat gehoor het wat Johannes sê, en Jesus gevolg het. 41 Hy het sy broer Simon eerste teëgekom en vir hom gesê: “Ons het die Messias gevind” – dit is, as dit vertaal word, Christus. 42 Hy het hom na Jesus geneem. Jesus het stip na hom gekyk en gesê: “Jy is Simon, die seun van Johannes. Jy sal ‘Sefas’ genoem word,” wat vertaal word Petrus. 

Gesels nou saam oor die volgende vrae. 

  1. Hoe het jy jou naam gekry en dra dit enige betekenis vir jou? 
  2. Watter ander tradisies het julle as familie? 
  3. Hoe kan julle mekaar soos die broers in die verhaal help om Jesus te volg? 
  4. Een manier om Jesus te volg, is om volgens goeie waardes te leef. Waardes is dinge wat belangrik is vir julle en waarvolgens almal probeer leef. Watter waardes dink jy is belangrik? Maak saam ‘n lys daarvan.  

Kom ons bid saam. 

Bid nou saam en vra die Here om julle te help om altyd vanuit julle waardes te leef binne en buite die gesin. Vra dat julle mekaar sal help hiermee. 

Doen nou die volgende saam. Hier is 3 voorstelle.  

  • Die eerste voorstel is vir families:  Teken as gesin ‘n stamboom van julle familie. Julle kan ook op die internet soek na voorbeelde van hoe ‘n stamboom lyk. 
  • Die tweede voorstel is vir tieners:  Bel jou oupa of ouma of iemand anders in die familie en vra vir hulle wat die belangrikste ding is wat hulle in hulle lewe geleer het. Wat kan jy daaruit vir jou lewe leer?
  • Die derde voorstel is vir kinders: Julle kan ‘n plakkaat maak met julle familie se waardes sodat almal dit kan onthou. 

Hulpmiddels: 

  • Die Skrifgedeelte in die 2020 vertaling.
  • Gesprekskaarte (Glo en gesels speletjie): Volg die skakel vir voorbeelde.

Mag die Here Jesus wat jou roep om Hom te volg, by jou wees en bly. Amen

Leave a Reply