Skip to main content
Huisgeloof Argief

Johannes 1: 35-38 (2020 vertaling)

By June 14, 2024No Comments

Dag 4: Geroep

Geroep om saam te eet 

Ek wonder of jy aan ‘n geleentheid kan dink waar julle heerlik met ander mense saam geëet het. Dalk was dit om ‘n spesiale verjaarsdag te vier of om net lekker saam te kuier. Ek onthou hoe ons oor die vakansietyd toe my broers en hulle gesinne kom kuier het, 17 mense bymekaar was. Ons het twee tafels bymekaar gelas om ‘n ekstra lang tafel te maak wat ons mooi gedek het. Ons het spesiale plekmatjies gemaak en vir almal, klein en groot, ‘n plek aan tafel gedek. Ons het heerlik saam gekuier en natuurlik die ete met roomys afgesluit. 

Gesels oor ‘n keer waar julle lekker saam aan tafel geëet het en hoekom dit vir julle lekker was. 

 Saam eet gaan nie net oor die eet en die kos nie. Daar is ander bestanddele wat nodig is vir ‘n ete om lekker en opbouend te wees. Dalk het julle ook nou van daardie bestanddele genoem. As ‘n mens saam eet, in mekaar belangstel, mekaar beter leer ken, saam lag en stories vertel en almal insluit, is dit spesiaal vir almal. 

Kom ons luister saam na ‘n deel in die verhaal van die week waar Jesus vir twee mense nooi om saam na sy huis te kom en saam met hom die dag te spandeer in Johannes 1: 35-38 (2020 vertaling)  

35 Die volgende dag het Johannes en twee van sy dissipels weer daar gestaan. 36 Toe Jesus verbyloop, het hy stip na Jesus gekyk en gesê: “Kyk, die Lam van God!” 37 Die twee dissipels het hom dit hoor sê, en hulle het Jesus gevolg. 38 Toe Jesus omdraai en hulle Hom sien volg, vra Hy hulle: “Wat wil julle hê?” En hulle het Hom geantwoord: “Rabbi” – wat, as dit vertaal word, beteken, ‘Meester’, “waar bly U?” 39 Hy sê toe vir hulle: “Kom kyk!” Hulle het toe gegaan en gesien waar Hy tuisgaan, en hulle het dié dag by Hom gebly. Dit was omstreeks die tiende uur.  

Gesels nou saam oor die volgende vrae. 

  1. Wat dink jy het alles daardie dag gebeur toe hulle saam met Jesus huis toe is? 
  2. Wat sou jy gedoen het as jy ‘n dag saam met Jesus kon spandeer en saam met Hom kon eet? 
  3. Hoekom dink jy is dit belangrik dat julle as gesin gereeld saam eet?

Kom ons bid saam. 

Kom ons leer hierdie tafelgebed saam: 

Dankie Jesus, vir die kos voor ons, 

Dankie Jesus, vir die familie langs ons,  

Dankie Jesus, vir die liefde tussen ons. 

Amen  

Doen nou die volgende saam. Hier is 3 voorstelle.  

  • Die eerste voorstel is vir families:  Kyk na die advertensie vir ‘n tafel wat langer gemaak kan word – wat sê die advertensie oor saam eet?
  • Die tweede voorstel is vir tieners: Maak ‘n stel kaartjies met vragies op wat julle aan tafel kan gebruik as gespreksaanknopers. Volg die skakel vir voorbeelde.
  • Die derde voorstel is vir kinders: Kyk op die internet vir kreatiewe maniere om servette te vou en vou die servette op een van hierdie maniere wanneer julle weer saam eet. 

Hulpmiddels: 

  • Die Skrifgedeelte in die 2020 vertaling.
  • Gesprekskaarte (Glo en gesels speletjie): Volg die skakel vir voorbeelde. 

 Mag die Here Jesus wat jou roep om Hom te volg, by jou wees en bly.  

Leave a Reply