Skip to main content
Huisgeloof Argief

Joël 2:12-17

By June 18, 2024No Comments

Dag 4: Woensdag: Aswoensdag  

Vandag is Aswoensdag.  Aswoensdag is die begin van die veertig dae Lydenstyd.  Lydenstyd is ‘n tyd van selfondersoek, skuldbelydenis, vas, gebed en diens aan ander.  Dit is ‘n tyd om nóg meer as gewoonlik die Bybel te lees en te oordink.  Deur dit alles berei ons voor vir Paasfees, wat die hoogtepunt van die kerklike jaar is.

Die gebruik met Aswoensdag is dat die palmtakke van die vorige jaar se Palmsondag verbrand word, met olyfolie gemeng word en dan in die vorm van ‘n kruis op die voorkop van lidmate gevorm word met die woorde “mens, dink daaraan dat jy stof is en tot stof sal terugkeer”.  As is egter nie net ‘n teken van ons verganklikheid nie, maar ook van boetedoening (vgl. die gebruik om as op die kop te strooi as teken van berou).  Daarom is die Aswoensdag-liturgie ‘n geleentheid vir boetedoening en verootmoediging met die oog op Lydenstyd wat voorlê.  Soms het mense hul sondes op papiertjies geskryf en dit saam met die palmtakke verbrand. 

Baie keer word daar gevra dat jy in Lydenstyd iets moet opgee, net om jou daaraan te herinner dat jy besig is met ‘n voorbereidingstyd. Dit haak maar aan die gedagte dat Jesus in die woestyn sonder kos was. Mense gee soms goed op soos koffie, of sosiale media of sjokolade of wat ook al. Dalk moet ons nie iets opgee nie, dalk kan ons hierdie volgende 40 dae eerder iets opneem…

Wat jy ook al besluit, dis altyd goed om net weer ekstra aandag te skenk aan jou verhouding met God. Wat is die dinge wat vir jou belangrik is? Het jy dalk swak gewoontes aangeleer waaraan jy moet aandag gee? Moenie iets doen wat noodwendig moeilik of swaar is nie, doen iets wat vir jou betekenis het, en wat in jou lewe ‘n verskil sal maak. 

Kom ons luister saam na Joël 2:12-17 

12 Maar nou sê die Here: Kom met julle hele hart terug na My toe, vas, huil en treur! 13 Skeur julle harte, nie julle klere nie. Kom terug na die Here julle God toe: Hy is genadig en barmhartig; Hy is lankmoedig en vol liefde. Hy is bereid om straf te herroep. 14 Wie weet of Hy nie die straf sal herroep nie; of Hy nie weer voorspoed sal gee nie sodat daar weer graan- en drankoffers sal wees vir die Here julle God! 15 Blaas die ramshoring in Sion, bepaal ‘n dag om te vas, roep die gemeente bymekaar. 

Gesels nou saam oor die volgende vrae.

  1. Kan jy aan nog gebeure in die Bybel dink wat in 40 dae gebeur het? 
  2. Wat sal jy graag in die volgende 40 dae wil anders doen, ophou doen of meer doen? 

Kom ons bid saam.

Dankie Here, dat ons tekens het wat ons herinner aan wat U doen. 

Amen

Doen nou die volgende saam. Hier is ‘n voorstel vir families. 

Skakel in by jou plaaslike gemeente se Aswoensdag diens of oordenking, of maak julle eie Aswoensdag ritueel op die volgende manier:   

Meng as in ‘n bakkie met ‘n klein bietjie olie, om ‘n tandepasta-tekstuur te verkry. Indien daar nie as byderhand is nie, sal ‘n bakkie met olie ook voldoende wees. Kies ‘n plek in die huis waar jy/julle gemaklik kan sit, en waar dit so stil as moontlik is. Steek ‘n kers aan.  

Sê die volgende hardop:  “Die askruis is die teken wat ons uitnooi en herinner: Dink daaraan dat jy sterflik en sondig is. Maar dink ook daaraan dat Jesus in jou plek gesterf het en tot sondaar gemaak is. Dink daaraan dat jy aan God behoort.” 

Maak met die as-en-olie mengsel, of met die olie, ‘n kruisteken op jou voorkop of regterhand. As jy saam met jou huismense is, kan julle dit aan mekaar bedien.  

Word ‘n oomblik stil en herinner jouself dan deur hardop te sê: “Ek is sterflik en sondig. Ek behoort in Christus aan God.“ 

Bid saam: Here, hier voor u aangesig besef ek: alles wat leef, vergaan. Ek erken dat ek ook stof is en tot stof sal terugkeer. Maar uit stof kan U ‘n nuwe wêreld skep. Laat die as wat ek nou op my handpalm of voorkop geplaas het, vir my ‘n teken wees, nie net van my verganklikheid nie, maar van die nuwe wat sal kom. Amen.  

Sit ‘n laaste paar oomblikke in stilte. Blaas die kers dood. 

Leave a Reply