Jong Volwassenes

Hoe kan ons millennials beter verstaan? Deel 3: ‘n Toekomsperspektief

By Apr 26, 2018 No Comments

Die Jong Volwasse Leer Gemeenskap het na Prof Chris Adendorff, ‘n toekomskundige verbonde aan die Nelson Mandela Universiteit se Besigheidskool geluister en die volgende tendense het hulle bygebly:

 1. Die bevolking van Suid-Afrika is tans rondom 54 miljoen. Na verwagting sal dit teen 2030 groei tot 60 miljoen.
 2. Na beraming sal die samestelling van die bevolking teen 2030 as volg lyk:
  1. 91% swart
  2. 7% bruin
  3. 1% Asies
  4. 1% Wit
 3. Dit beteken dat daar teen 2030 waarskynlik 3 miljoen wit mense in Suid-Afrika sal wees (teenoor 6 miljoen tans) waarvan slegs 900 000 Afrikaans sal wees.

Wat beteken hierdie gegewens vir die NG kerk?

Die Jong volwasse Leer Gemeenskap het eerstens vir mekaar gevra – is ons tevrede daarmee om slegs wit, Afrikaanssprekendes te bedien? Is ons rol in Suid-Afrika om te fokus op wit, Afrikaanssprekendes en om hierdie groep met hul spesifieke behoeftes te bedien? Ons is immers deel van die reënboognasie waarin daar vir elke kleur en geur ‘n plekkie is en dis heeltemal denkbaar dat die NG kerk sigself kan toespits op die bediening van Afrikaanssprekendes.

Indien jou antwoord ja is, meen hulle, kan die kerk voortgaan met ‘n bediening waarin sy baie ervare is en waarvoor haar strukture goed gerat is. Verdere studie en ontwikkeling van hierdie gespesialiseerde bedienings terrein kan binne die huidige strukture plaasvind. Die positiewe is dus dat die NG kerk waarskynlik hierdie taak suksesvol sal kan aanpak. Die negatiewe is egter dat die kerk geweldig sal krimp vanweë die afname in die populasie van wit, Afrikaanssprekendes. Eksklusiwiteit word ook in vandag se samelewing as negatief beleef en die kerk loop die risiko om (verder) gestigmatiseer te word.

Indien jy egter nee antwoord en voorhou dat die kerk moet sigself daarop toespits om ook ander bevolkingsgroepe bedien, meen die Jong Volwasse Leer Gemeenskap dat daar ‘n aantal aanpassings gemaak sal moet word. Een van die grootste uitdagings is taal. Bly mens by Afrikaans (dan behou jy jou gevestigde, lojale lidmate, maar daar is nie veel ruimte vir uitbreiding nie), of omhels jy ander tale (dan loop jy die risiko om jou kern-groep te vervreem, maar die moontlikheid vir nuwe lidmate word baie groter)?

‘n Tweede aanpassing is ligging. Die fisiese plek waar ons kerke geleë is, is soms ontoeganklik vir mense van ander kultuurgroepe. ‘n Derde uitdaging sal wees om klassisme te oorkom. Rassisme word in Suid-Afrika tans vervang met ‘n klassisme waarvolgens mense uit verskillende sosio-ekonomiese agtergrond onwillig is om met mekaar te meng.

Die Jong Volwasse Leer Gemeenskap nooi gemeentes uit om verder oor hierdie onderwerp saam te gesels en hulle is van mening dat die Millennial generasie ‘n kosbare rol kan speel om die kerk te help om hierdie uitdagings te oorkom.

 

Gesprek notas saamgestel deur Johan Steenkamp na aanleiding van ‘n werkswinkel gehou tydens die JVLC byeenkoms in Februarie 2018.

en_ZAEnglish