Skip to main content
Familie Netwerk

Hoe kan ‘n gemeente ‘n familie raak? (deel 2)

By September 20, 2018No Comments

Nog gespreksnotas van die Familie Netwerk byeenkoms gehou op 19 Julie 2018 aan die hand van ‘n hoofstuk “Congregations as Family” in die boek “Passing on the Faith. A Radical New Model For Youth and Family Ministry” deur Merton P. Strommen en Richard A. Hardel. 

“Gemeentes het nie bloot ‘n “familiebediening” nie, maar ís ook in geheel ‘n familiebediening”.

Hierdie was die onderwerp van die onlangse Familie Netwerk gesprek. Dié gesprek het daartoe gelei dat ons besef het dat gemeentes nuut moet dink oor hoe hulle ruimtes, atmosfeer en geleenthede ingerig word sodat almal deel kan voel van die gemeente as groter familie.  Dikwels word kinders slegs verdra in die erediens, eerder as wat die erediens ook aan hulle behoort. Maar waar begin ‘n mens die kultuur in ‘n gemeente skuif?

Ons voorstel is dat jy ‘n gespreksgeleentheid met die Kerkraad of met leiers van die gemeente reël en die volgende vrae vra:

  • Die boek “Passing on the Faith” skryf ‘n “familie gevoel” in ‘n gemeente toe aan onder andere ‘n geestelike verdieping van die huidige lidmate. Dink saam hoe kan die gemeente geestelik groei? Dit is die kern van kultuur verandering.
  • Nog ‘n belangrike aspek is die ervaring van “warmte” in ‘n gemeente. Evalueer saam hoe warm is jul gemeente? Gemeentes is dikwels koud en onpersoonlik vir besoekers of selfs net lidmate wat nie in die kern van die kerk staan nie.  Vra eerlik vir mekaar (en ander) hoe gasvry jul gemeente werklik is?
  • Dink ook oor geboue en fasiliteite. Wat kommunikeer ons ruimte? Is dit inklusief, toeganklik en verwelkomend?
  • Dink ook aan aanwysings en naamborde – is dit genoegsaam? Is dit duidelik leesbaar en verstaanbaar? Die argitektuur moet mense help om dadelik te weet waar om te gaan of waar om dinge te vind. Dit laat hulle ontspan en deel voel.
  • Gesels ook oor hoe jul die erediens se inhoud en ruimte doelbewus en doelgerig kan inrig en omskep sodat kinders en tieners ook welkom is.

Hier is ‘n paar wenke:

  • Skep geleenthede en stimuleer kreatiewe denke om nuut en uit die boksie te dink.
  • Fokus op “klein oorwinnings”…begin ten minste net die gedagtegang of taal te verander (veral as dit tradisie en kultuur aanspreek).
  • Gebruik die kinderoomblik of familietyd in die erediens om huisgeloof aktiwiteite in te oefen – so word huisgesinne / -houdings versterk.
  • Fokus meer op gebed in gemeentes, in gesinne en in die erediens.
  • Doen weeklikse verjaarsdae vieringe met sjokolade of ‘n kaartjie – kry tieners om te help om dit uit te deel.

Wees intensioneel. Dink daaroor, gesels daaroor en wees prakties.

Gespreksnotas saamgestel deur Tilana Meyer-Morkel, Lounette Engelbrecht, Schalk Kotzé, Jaco van Dyk en Jakkie du Preez.