Skip to main content
Tienerbediening

Hoe kan jy ruimtes skep waar kinders dieper konneksie met mekaar kan maak?

By November 10, 2017No Comments

1.    “Koffiekroeg”

Gereelde, deurlopende groter groepsbyeenkomste waarin die fokus op verhoudingsbou en geloofsgroei is.

2.   “Events”

Reël ‘events’, uitstappies of saam-eet geleenthede waar daar intensioneel verhoudingsbou met ‘peers’ (ook buite jou vriendekring) bevorder word.  Dit sluit die immer gewilde ‘deurnag’ of ‘saal-slaap’, 10-PIN bowling, ysskaats, pizza-aande in.

3.   “Jeuggroepe”

Alhoewel kinders se programme deesdae vol is, is ’n jeuggroep wat mekaar gereeld sien (al is dit nie elke week nie) ’n ruimte waar kinders kan groei en ’n geestelike pad saam met mekaar stap.

4.   Kategese

’n Kategese klassie – waar kinders/tieners met mekaar (en nie net die kategeet nie) gesels oor die lewe en oor geloof – is ’n ruimte waar kinders dieper konneksies met mekaar kan maak.

5.   Kampe

Tydens kampe word kinders/tieners begelei om dieper te deel en mekaar geestelik te versorg.    Kinders kry geleentheid om vir mekaar te bid, Bybeltekste met mekaar te deel, mekaar te bemoedig.

6.   Kuier-ruimtes

Jou jeuglokaal is ’n ruimte waar kinders/tieners informeel kan kuier.

7.   Diensgeleenthede

Wanneer jy geleenthede skep waar kinders/tieners saam aan ’n projek of uitreik deelneem, skep jy ook indirek geleenthede waar verhoudings gebou kan word.

Dink aan aksies soos ’n ‘karwas vir sendelinge’ of ’n blikskud vir ’n uitreik of die verf van die plaaslike crèche.

8.   Ander

Kan jy dink aan nog ruimtes wat ons kan skep?  Wat werk by julle?  Deel dit asb. met ons!