Skip to main content
Leier Toerusting

Hoe kan jy jou groep inrig vir alle spiritualiteite?

By September 20, 2018No Comments

Mense verskil in die manier waarop hulle vir God ervaar en aanbid. Een manier om dit te verduidelik is aan die hand van die 4 spiritualiteit tipes. Vir elkeen van die 4 tipes is daar ‘n simbool en kleur toegeken, naamlik:  

 1. kop (hulle ervaar God deur hulle intelek, rede en geloofoortuigings) (blou);
 2. hart (hulle ervaar God deur hulle emoties, warmte en persoonlike verhoudings) (rooi);
 3. hand (hulle ervaar God deur aksie te neem, hulle toewyding en diens) (groen);
 4. en vlam (hulle ervaar God deur die mistieke, die natuur, stilte en ontsag) (geel).

Hoe maak ‘n mens ruimte in ‘n kleingroep of kategese groep vir al 4 tipes spiritualiteite?

 

 

 

 

KOP spiritualiteit (blou)

Fokus in die kleingroep of kategese groep om kennis te deel en waarhede te integreer.  Feite en duidelike geloofsoortuigings is vir hulle belangrik om te VERSTAAN. hulle hou daarvan om die Bybel te lees, meer te leer en routine te volg.

Goeie kleingroep vrae:

 • Wat het jy geleer in die diens?
 • Wat sê die gedeelte vir ons oor God?
 • Hoe pas dit in die groter verhaal van die Bybel?
 • Watter waarheid is daar vir ons in die teks?

 

HART spiritualiteit (rooi)

Fokus in die kleingroep of kategese groep op persoonlike groei en verhoudings. Maak tyd om verhoudings te bou in groepstyd en in die week.    Hul leer baie van God deur hul eie ervaring en getuienisse van ander.

Goeie kleingroep vrae:

 • Waar/hoe in die erediens het ek God beleef?
 • Wat sê God vir my deur die teks?
 • Hoe laat dit my voel?
 • Wat hoor ons vandag by mekaar?
 • Hoe beïnvloed die teks my verhouding met God/ander/myself?

HAND spiritualiteit (groen)

Fokus in die kleingroep of kategese groep op Praktiese toepassing van waarhede en stories van hoe geloof geleef kan word. Gee of gesels saam oor voorbeelde en deel getuienisse.  skep geregeld geleenthede om prakties betrokke te wees by diensprojekte of uitreike waar nood verlig word. / diensbaarheid.

Goeie kleingroep vrae:

 • Watter reaksie vra God van My?
 • Hoe kan ek hierdie waarheid prakties toepas?
 • Hoe verander hierdie my dade?
 • Watter praktiese uitdaging is daar vir ons?

 

VLAM spiritualiteit (geel)

Fokus in die kleingroep of kategese groep daarop om geleenthede te skep vir stiltes en refleksie. Laat ruimte vir teenstrydighede en skep ruimte om te wonder en te “twyfel” deur oop vrae te dra vir refleksie. Gebruik  gebed, simbole en rituele in die groep.

Goeie kleingroep vrae:

 • Hoe help die gedeelte my om God te beleef?
 • Kan ek dink aan ‘n alternatief?
 • Wat is die teenstrydigheid wat ons raaksien?
 • Watter vraag laat dit my mee

Vrae om te bespreek…

 • Wie is ek?
 • Hoe maak ek ruimte vir ander in my kleingroep of kategese groep?
 • Hoe kan ons mekaar help om te groei?

Geskryf deur Anriëtte de Ridder