Familie Netwerk

GROEI SAAM – Hoe kan geleenthede skep waar generasies mekaar kan mentor? (deel 6)

By Apr 26, 2018 No Comments

Gesprek notas opgestel deur Christi Thirion by die Familie-Netwerk byeenkoms gehou 23 November 2017.

Vanuit “Becoming Intentionally Intergenerational” – John Roberto

Mentorskap

Hoe kan mentorskap gebruik word om verskillende generasies aan mekaar bloot te stel sodat almal kan groei?

Beginsels om te onthou vir suksesvolle “mentoring”

 • Jongmense het selfkennis nodig om hul behoeftes te bepaal/ verstaan.
 • Ouer persoon en jongmens moet verbintenis maak tot gereelde gesprek -> bv. ‘n uur weekliks/ twee-weekliks.
 • Suksesvolle “mentoring” is gebaseer op vertroue

Stories

Praktiese wenke:

 • Mentor moet kyk na gestruktureerde gesprekke -> doelgerig/ sinvol/ uitkoms vir mentee maak
 • Klein belydenisklas is moontlike ruimte vir “groep mentoring”
 • Bevestig menswees
 • Verantwoordbaarheid -> maak verbintenis tot aksie; evalueer aksie; maak aanpassings
 • Nie met kennis nie -> met “hart”/ empatie/ deelnemend, nie voorskriftelik nie.
 • Deel lewe
 • Formeel-> mentor opleiding en plasing by mentees
 • Informeel -> op soek na geleentheid in kringe/ bediening/ omgewing waar jy is.

Stories

Een predikant vertel van hoe jongmense na ‘n kamp (na ‘n oorgawe moment) die geleentheid kry om aan te meld vir mentorskap as hulle ‘n behoefte het om te verder te groei

‘n Ander predikant vertel dat gestruktureerde mentor plasing nie altyd werk nie; hy het eerder vanuit ‘n “event” waar verhoudings reeds spontaan ontwikkel, het mentor pare saamgestel.

Idees

 • Verbind jong volwassenes sonder’n ondersteuning sisteem aan ‘n “oupa/ ouma” in die gemeente
 • Klein belydenisklasse (minder as 8) of vorm klein groepies waar mentorskap kan plaasvind
 • Verbind ouer tieners aan jonger tieners / kinders
 • Gee vir elke kategese groep / katikisante wat wil ook ‘n mentor (buiten die kategeet) wat persoonlike verhoudings bou
 • Begin met “bid-buddies” waar mense 2-2 verbind word vir ‘n informele mentorsgesprek (wedersyds) en om te bid vir mekaar.

Lees gerus die hele artikel van John Roberto by http://www.intergenerationalfaith.com/uploads/5/1/6/4/5164069/becoming_intentionally_intergenerational_-_roberto.pdf

en_ZAEnglish