Skip to main content
Kategese: LaerskoolKategese: Voorskool

Graad 6 en 7’s: Frommel en vou – Romeine 12:9

By April 10, 2018February 27th, 2020No Comments

Aktiwiteit: Deel klas in twee groepe, gee vir elke groep ‘n papier – watter groep kan die papier die kleinste opvou/frommel? Nadat dit opgefrommel is, watter groep kan dit weer die gladste uitstryk?

Gesels: Ons frommel en vou mekaar baie keer in die lewe. Vra vir voorbeelde hoe ons mekaar frommel en vou (deur ons woorde, ons vuiste, ons duime, ens).

As gelowiges wil God hê ons moet anders lewe. In die boek van Romeine skryf Paulus vir ‘n klomp gelowiges oor hulle gedrag teenoor mekaar. Mens dink dat gelowiges weet hoe om teenoor mekaar op te tree – maar helaas nie!

Lees Romeine 12:9-21

Gesels in groepies: Dink by jouself, is jy die een wat opfrommel of opgefrommel word? Wat dink jy sê hierdie teksgedeelte vir mense wat ander opfrommel? Vir mense wat opgefrommel word? Gee geleentheid dat die kinders hierdie vrae in groepies kan bespreek.

Jesus wil ons gebruik om anders te lewe, so as jy die een is wat ander mense opfrommel, wil Hy jou eerder gebruik om iets moois van mense te maak – hoe dink jy kan jy jou woorde ens. gebruik om die beste uit mense te bring?

As jy die een is wat opgefrommel word, wil Hy jou frommels uitstryk en jou laat vou soos ‘n origami-diertjie.

Bid – dat die Here ons beter met ander mense sal laat werk, ons verhoudings sal seën.

Vou ‘n origami-diertjie saam. Hier is ‘n YouTube skakel na aanwysings vir ‘n vredesduif: https://www.thespruce.com/origami-peace-dove-instructions-2540776