Skip to main content
Jong Volwassenes

Gotta Love Millennials

By September 20, 2018No Comments

Die Jong Volwasse Leer Gemeenskap stel ‘n uitdaging aan gemeentes om in ‘n erediens gesprekke met naskoolse jongmense in en buite die kerk aan te knoop. Die rede hiervoor is dat jongmense dikwels ervaar dat daar nie vir hulle ruimte geskep word in die kerk nie, en dat hulle graag na geluister wil word. As aanknopingspunt word ‘n plakker met een van die volgende uitdagings vir elke gemeentelid uitgedeel:

  1. Gaan eet ‘n Wacky Wednesday burger by Steers saam met ‘n Millennial
  2. Gee vir ‘n Millennial ‘n spreekbeurt in die erediens
  3. Doen ‘n buitelug aktiwiteit saam met ‘n Millennial
  4. Speel ‘n bordspeletjie saam met ‘n Millennial
  5. Maak kos saam met Millennials
  6. Koop data vir ‘n Millennial

Die plakkers kan hier afgelaai word: Millennial Plakkers
Die jpg formaat kan by [email protected] aangevra word.