Skip to main content
Huisgeloof Argief

Genesis 18:17-21

By June 19, 2024No Comments

Dag 2: Leef eenvoudiger

God is die een wat roep 

Het jy al na iemand geroep wat jou net nie hoor nie? Dalk is dit jou broer of suster of een van jou ouers? Dalk is jy die een wat nie altyd hoor wanneer jy geroep word nie. Hoe laat dit ‘n mens voel? Mense roep gewoonlik harder en harder en later gaan staan jy op om te gaan sien hoekom hulle nie hoor nie en wanneer jy by die mens is wat jy roep vra ons gewoonlik: “kan jy my nie hoor nie?! Ek roep en roep dan!” 

Deel van die goeie nuus wat die Bybel ons oor God leer is dat ons nie so op God hoef te skree of Hom te gaan soek voor hy ons hoor nie. Eintlik is ons die mense wat gereeld nie hoor wanneer God ons roep nie. God kom na ons toe en wil met ons gesels en ons roep en ons stuur om deel te neem aan sy werk met en deur mense hier op aarde. Ons hoef nie ‘n klomp goed te doen om God se aandag te trek nie, God weet van ons, dalk moet ons minder goed begin doen en meer stil wees en stil bly sodat ons kan hoor hoe God ons roep. In Abram se verhaal sien ons hoe God hom kom roep het, dit was nie Abram wat oral gaan soek het en ‘n klomp goed gedoen het om God se aandag te trek nie 

Kom ons luister saam na Genesis 18:17-21 waar ons oor wat God beplan om te doen: 

17 Die Here dink toe: Ek sal nie stilbly nie, Ek sal vir Abraham vertel wat Ek wil doen. 18 Abraham se *nageslag sal ‘n groot en sterk volk word, en al die mense van die aarde sal sy naam gebruik om te bid dat Ek hulle moet seën soos Ek vir Abraham geseën het. 19 Ek het ‘n verbond met Abraham gemaak. Hy moet vir sy seuns en sy nageslag sê om gehoorsaam te wees aan My. Hulle moet doen wat Ek wil hê. Dan sal Ek vir Abraham doen wat Ek vir hom belowe het. 20 Toe sê die Here: “Ek hoor baie mense kla oor die stede Sodom en Gomorra, want daardie mense doen baie sonde. 21 Ek wil afgaan en gaan kyk of hulle regtig doen wat Ek gehoor het. Ek wil dit weet.” 

Gesels nou saam oor die volgende vrae.

  1. Wat dink jy doen mense soms om God se aandag te probeer trek?  
  2. Hoe dink jy praat God met ons? 
  3. Wat moet ons doen om God beter te hoor?  

Kom ons bid saam.

Dankie Here dat U nie ‘n God is wat stilbly nie en ons vandag ook roep. Help ons om stil genoeg te word sodat ons U kan hoor wanneer U roep. 

Amen 

Doen nou die volgende saam. Hier is ‘n voorstel:  

Vroeër het julle gepraat oor maniere waarop julle kan stil word om God beter te hoor. Kies nou ‘n tyd en/of plek om dit te doen.  

Mag die Here by elkeen wees en bly. 

Leave a Reply