Skip to main content

Wat is ‘n geloofsmylpaal?

Mylpale is gewone gebeure/hoogtepunte in ons lewe wat ons vier of wat ‘n groot indruk op ons laat. Mylpale kan jaarliks voorkom, (bv. verjaarsdae) maar kan ook ad hoc-geleenthede wees (bv. iemand se dood of ‘n skoolprestasie). Geloofsmylpale is dus enige mylpaal waarby ons God se betrokkenheid en teenwoordigheid raaksien en vier. Deur saam te dink oor hoe God in die moment betrokke is, word almal in die gesin meer bewus daarvan dat God altyd IN ons lewens teenwoordig is. Selfs in slegte of moeilike omstandighede (bv. siekte of werksverlies) is God betrokke en Hy seën ons met Sy nabyheid, krag, troos en liefde.

Watter gebeure kan geloofsmylpale wees?

Enige iets kan só ‘n moment wees – hoe meer ‘n mens dit doen, hoe meer sulke momente sien ‘n mens raak. Dit kan selfs iets so eenvoudig wees soos die kry van ‘n rybewys of iemand wat kom kuier. Daar is kerklike hoogtepunte soos die doop, eerste dag by die kategese, kampe, feeste, nagmaal ens. Daar is gebeure in die kerklike jaar soos kersfees, paasfees, hemelvaart en pinkster wat ons kan vier. En daar is ook lewensgebeure soos geboortes, verjaarsdae, siekte asook skoolgebeure en prestasies.

Hoe kan ons dit begin doen?

Besluit saam om doelbewus mylpale te begin vier. Dit neem slegs 2-10 minute om ‘n kort geleentheid daarvan te maak. Kies ‘n bepaalde ritueel wat julle telkens gaan gebruik bv. om ‘n kers aan te steek, om saam op die dubbelbed te vergader, om ‘n spesiale boksie met simbole of ‘n aansteekbord daarvoor te hê.

Hoe vier/herdenk ‘n mens ‘n geloofsmoment?

  • Kom as gesin saam en herken dit as ‘n geloofsmoment
  • Gebruik ‘n ritueel om dit elke keer te merk: bv. steek ‘n kers aan
  • Noem die moment op die naam en bespreek elkeen se belewenis daarvan: bv. ‘n troeteldier se dood of ‘n eerste dag van skool
  • Gebruik ‘n simbool: bv. ‘n foto of sertifikaat of klippie wat jul daaraan herinner
  • Of gee ‘n geskenkie of simbool aan ‘n persoon bv. ‘n kersie vir verjaarsdae
  • Verbind die moment aan God se betrokkenheid by julle lewens
  • Gesels saam oor God en oor elkeen se ervaring daarvan
  • Lees saam ‘n teks/bid saam/seën mekaar of die betrokke gesinslid

Ek sal nooit vergeet hoe ek en my man by ons seun, Daniël, se geboorte en voor elkeen van sy verjaarsdae saam gebid en die “oomblik” vir God gegee het nie! Mag jy by elke mylpaal opnuut herinner word aan God se daaglikse reis met julle gesin.

 

“Die maagd sal swanger word en ‘n Seun in die wêreld bring, en hulle sal Hom Immanuel noem.” Die naam beteken God by ons. Matt 1:23

Geskryf deur ds Anriëtte de Ridder (Predikant in Sinodale diens vir Jeug- en Familiebediening van die Wes-Kaapland Sinode).