Skip to main content

Idees vir mentors en jeugleiers

Ons herdenk hierdie week Erfenisdag, ‘n vakansiedag in Suid-Afrika waarin elkeen van ons wat in hierdie land woon, ons eie verskillende geskiedenis en tradisies vier. Maar ons vier ook die feit dat ons, in die woorde van Nelson Mandela, ‘n reënboognasie is, met ‘n wonderlike verskeidenheid van mense, tale en kulture wat almal saam deel vorm van Suid-Afrika.

As mentors en jeugleiers kan ons ook Christus se liefde demonstreer deur die uniekheid en storie van elke jongmens in die groep te erken en te waardeer. En om veral ruimte te maak vir die wat ook anders is as die meerderheid.

Hier is ‘n paar wenke wat jy kan oorweeg om Erfenisdag te vier:

  1. Maak seker jy weet self waaroor Erfenisdag gaan – daar is altyd meer om te leer van ander kulture in Suid-Afrika.
  2. In julle groepstyd (dit kan ook aanlyn gebeur of dalk per WhatsApp) of in huisgeloof tyd – vra vir elkeen om iets te deel van hulle familie storie wat hulle waardeer. As jy met jonger kinders praat, maak die vrae baie meer spesifiek soos wat eet julle graag, waar het jou ouma en oupa gewoon, waar is jy gebore of waar kom jou naam vandaan?
  3. Gebruik die geleentheid om te gesels oor diversiteit in julle skool of dorp (vra byvoorbeeld: Watter verskille in kultuur en taal sien julle raak?)
  4. Vra elkeen om te vertel van ‘n keer toe jy iemand van ‘n ander kultuur beter leer ken het.
  5. Gesels daaroor dat in Christus alle gelowiges een groot geloofsfamilie is, en dus broers en susters is. Lees en bespreek ook die implikasies van Galasiërs 3: 26-29
  6. Dink daarna saam aan praktiese idees oor hoe julle grense kan afbreek tussen kulture, byvoorbeeld deur mense in hulle taal te groet of meer van ‘n ander kultuur te leer.
  7. Sluit af met ‘n aktiwiteit – gee vir elkeen in die groep ‘n kleur van die reënboog. Elkeen moet dan op die dag ‘n foto neem van iets in daardie kleur en dit vir jou (of iemand wat jy aanwys) aanstuur. Maak dan ‘n reënboog collage en deel dit op sosiale media met ‘n # wat julle saam kies.

Geniet dit om Erfenisdag saam te vier!

Leave a Reply