Skip to main content
Vakansie- en spesiale dae

Vryheidsdag 2023

By April 24, 2023No Comments

Intergenerasionele erediens wenk

Tema: Vryheidsdag

Hierdie Sondag is die Sondag na Vryheidsdag en dus sluit die wenk se tema daarby aan. Indien jy die leesroosterteks gebruik oor die eerste gemeente (Handelinge 2: 43-47) kan dit ook daarby aansluit.

Vra: Hoekom is dit ‘n langnaweek? Watter vakansiedag het ons Donderdag gevier?

Vryheidsdag is ‘n Suid-Afrikaanse openbare vakansiedag wat jaarliks op 27 April herdenk word, ter herinnering aan die land se eerste demokratiese verkiesing wat op dié dag in 1994 begin en die dag daarna geëindig het. Vir die eerste keer in ons land kon alle mense ouer as 18, ongeag hulle ras, stem en is almal gelyk behandel – almal het vryheid en almal is ingesluit.

Gespreksvraag:
Vertel van ‘n geleentheid waarvan jy deel was waar mense wat verskil (byvoorbeeld mense van verskillende ouderdomme of rasse, of ryk en arm mense, of mense van verskillende skole of dorpe) saamgekuier het of iets saam gedoen het, en só verhoudings gebou het.

Die kerk is ook insluitend
Jesus het vir ons kom wys dat Hy ook alle mense insluit en met die uitstorting van die Heilige Gees op alle gelowiges op Pinkster is dit bevestig. (Indien jy tyd het, kan jy dalk vra dat hulle verhale uit die Bybel noem, waar Jesus of die dissipels mense ingesluit het.) Ons sien hoe oud en jonk, arm en ryk, slaaf en vry persone, Jode en mense van ander godsdienste ingesluit word by die eerste kerk en hoe hulle alles wat hulle het, met mekaar deel en saam aanbid.

Gebed
Laat almal bid vir die kerk, en vir julle gemeente – dat elkeen mense wat anders as hulle is, sal laat welkom voel en insluit. Indien van toepassing, kan jy dit eers verbind aan julle gemeente se visie of waardes.

Leave a Reply