Skip to main content
Liturgie

Votum en Seëngroet

By May 9, 2022No Comments

Intergenerasionele erediens wenk

Tema: Votum en Seëngroet

Vandag kan jy die intergenerasionele tyd gebruik om die votum en seëngroet se doel en betekenis te ontdek.

Inleidende vraag – groetvorme

Verduidelik die doel van die votum en seëngroet
Die votum is heel aan die begin van ’n erediens en bestaan gewoonlik uit die een of ander Skrifgedeelte, soos Ps 124:8: “Ons hulp kom van die Here wat he­mel en aarde gemaak het.”

Die votum se doel is om aan God en mekaar te verklaar dat ons van God afhanklik is en dat alles oor God gaan. Dit is dus soos ‘n opskrif van ‘n koerantberig of die naam van ‘n boek – dit vertel jou wat jy in die artikel of boek kan verwag. Die votum begin ’n erediens met ’n Woord van God en met die noem van sy Naam en rig só die gedagtes van die gemeente op die Here.

Die doel van die seëngroet wat daarop volg is dat die voorganger (predikant) almal groet namens (in die naam van) God Drie-Enig om hulle te herinner dat Hy deur sy Gees teenwoordig is in die erediens. Hy/sy bevestig dat die groep mense inderdaad die Here se gemeente is. Die groet kan baie vorms aanneem. In die gereformeerde tradisie is dit dikwels trinitaries van aard: “die genade en vrede van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus, deur die werk van die Heilige Gees”.

Doen idee (ritueel) – groet mekaar
Die gewoonte om mekaar op ‘n spesiale manier te groet kom uit die vroeë kerk. Hulle het byvoorbeeld mekaar gegroet deur te sê: “Die Here het opgestaan!”
Hierop antwoord die ander persoon of die gemeente: “Die Here het waarlik opgestaan!”

Na Jesus se opstanding het Jesus sy dissipels gegroet met die woorde “Vrede vir julle” (Joh 20:19) en dit is nog ‘n manier waarop Christene mekaar oor die eeue groet.
Laat die gemeentelede nou mekaar groet (hulle kan selfs rondloop om dit te doen), met die woorde: “Vrede vir jou!”

Leave a Reply