Skip to main content
Vakansie- en spesiale dae

Vadersdag 2022

By June 13, 2022No Comments

Intergenerasionele erediens wenk

Tema: Vadersdag

Vandag vier ons Vadersdag. Dit is belangrik (soos met Moedersdag) om te onthou dat alle mans nie vaders is nie, en dat nie almal ‘n pa het of ‘n positiewe ervaring van hulle pa het nie. Gesinne lyk verskillend. In jou verwysing, gebruik ‘n verskeidenheid terme soos mentors, vadersfigure, ens. en sluit onderwysers, oupas, ooms, broers, stiefpa’s ensovoorts by jou voorbeelde in.

Vadersdag
Vandag vier mense dwarsoor die wêreld Vadersdag en daarom kan ons vanoggend saam dankbaar wees oor die mense in ons lewens, pa’s, ooms, onderwysers, oupas, mentors, kategete, stiefpa’s en selfs enkelma’s en nog baie ander in ons lewens wat ‘n mentor vir ons is, ons versorg en met ons tyd spandeer. As jy vandag so iemand is, wil ons vir jou dankie sê en vra dat jy aanhou om tyd te spandeer met die kinders in jou lewe. Hier is ‘n uitdeelstuk vir Vadersdag kaartjies.

Tyd saam uitdaging
Deel Lego blokkies (of ‘n goedkoper blokkie) vooraf uit vir elkeen in die kerk. Of laat hulle elkeen ‘n kleur kies en dit vir die persoon langs hulle noem. Gee daarna die uitdaging – Dink saam aan iemand met wie jy wil tyd spandeer hierdie week. Nou moet jy iets doen met daardie persoon volgens die kleur wat jy gekies het… (Vertoon nou die PowerPoint )

  • Groen – Iets in die natuur
  • Rooi – Iets met kos
  • Blou – Iets met sport
  • Geel – Iets met ‘n speletjie / speel
  • Oranje – Iets met musiek

Laat hulle dan na mekaar draai om hulle idees te deel en te sê hoe, wanneer en met wie hulle dit gaan doen.

Gebed vir Vadersdag – klik hier vir grafika
Ons bid vir die pa’s wat daarna streef om die eise van hulle werke, huwelike en kinders te balanseer met ‘n eerlike bewustheid van beide die vreugde en opoffering daarvan.

Ons bid vir die pa’s, wat ten spyte van hulle eie tekort aan ‘n rolmodel, gedurig daaraan werk om ‘n waardige pa te wees vir hul kinders.

Ons bid vir die pa’s wat nie altyd daar kon wees vir hulle kinders nie, maar wat nou ekstra moeite doen om hulle kinders lief te hê en te ondersteun, selfs as volwassenes. Hiermee saam bid ons spesiaal vir pa’s wat deur die woorde en dade van hulle kinders gewond is en dit dikwels diep in hulle binneste wegsteek.

Ons bid vir elke pa wat ten spyte van onenigheid in sy huwelik, in sy kinders se lewens betrokke bly.

Ons bid vir die pa’s van kinders wat aangeneem is, wie se liefde en ondersteuning lei na ‘n vol lewe wat getuig van aanvaarding en behoort.

Ons bid vir dié wat as stiefpa’s die rol van pa moet vervul, en hierdie verantwoordelikheid vrylik kies. Ons is dankbaar vir die wat die titel van “vader” verdien het in hulle stiefkinders se lewens deur liefde en respek. Ons bid ook vir die stiefpa’s wat nog daaraan werk en soms daarmee sukkel.

Ons huil saam met elke pa wat ‘n kind aan die dood afgestaan het en aanhou om oor die kind te rou en die kind in hulle harte saam te dra.

Ons bid ook vir elke man wat geen kinders het nie, maar die volgende generasie koester as hulle eie.

Ons dra elke man in die gemeenskap aan God op wat ons as vader-figuur gelei het as mentor, onderwyser of reisgenoot.

Ons bid vir die mans wat op die drumpel van ouerskap staan, mag hulle vry en met vrymoedigheid hulleself oor hulle kinders verheug.

Ons bid vir die pa’s wat reeds gesterf het, wat in ons herinnering en verlange voortleef, wat aanhou om ‘n invloed op ons lewens te hê.

Ons is diep dankbaar dat U vir ons kom wys het hoe lyk ‘n perfekte Vader wat omhels, troos en liefhet sonder voorwaardes.

Seën elke pa en pa-figuur in ons gemeenskap Heer, waar vaders dikwels afwesig is.

– Gebed deur Kirk Loadman, vertaal deur Tilana Meyer-Morkel

Leave a Reply