Skip to main content
Liturgie

Roeping

By August 12, 2022No Comments

Intergenerasionele erediens wenk

Tema: Roeping

Die tema van hierdie week is roeping. Dit sluit aan by die leesrooster teks oor die roeping van Jeremia (Jer 1: 4-10), maar kan ook saam met enige preektema gebruik word in die “kindermoment” tyd. Ons noem ‘n kindermoment eerder ‘n omgee-tyd in die liturgie, omdat ons dit intergenerasioneel wil inrig om die gemeente as geheel nader aan mekaar te bring, terwyl ons geloofsgewoontes beoefen.

Benodigdhede: Verskillende “hoede” wat beroepe kan voorstel soos ‘n brandweer helm, polisie pet, boer se hoed, sport pet, fietsry helm, ens.

Dit sou ook ‘n goeie geleentheid wees om mense te nooi om in hulle werksuniform of -klere die erediens by te woon indien van toepassing in jou gemeentekonteks.

Hoede en beroepe
Vra die kinders wat hulle eendag wil word. Of gee aan elkeen ‘n hoed en laat hulle raai watter werk die persoon met só ‘n hoed doen. Hulle kan ook by die bejaarde mense gaan hoor wat wou hulle geword het toe hulle kinders was. En kry daarna terugvoer.

Verduidelik die verskil tussen beroep en roeping
Beroep verwys na die tipe werk wat iemand doen of waarvoor iemand opgelei is. Roeping verwys gewoonlik na die werk wat die Here vir jou vra om te doen. Byvoorbeeld die profete se werk was om die koning/die volk te waarsku oor wat hulle verkeerd doen. ‘n Predikant is geroep om te preek. Maar ‘n mens kan ook deur enige tipe werk of beroep jou roeping uitleef, as jy dit doen vir die Here.

Beide woorde – beroep en roeping, het die woord ROEP in. Dit kan ons herinner dat dit die Here is wat ons roep en die opdrag gee om met ons alledaagse lewe (en ons werk) Hom te dien, Hom te volg, en ‘n verskil te maak. Nie net profete of predikante is geroep nie, maar alle gelowiges!

Ons het ‘n algemene roeping om God se getuies te wees in die wêreld. Maar ons het ook soms ‘n spesifieke roeping, byvoorbeeld om met kinders te werk, of om ‘n predikant te word of om sendingwerk te doen.

Nog hulpmiddels:
Agtergrond video van The Bible Project oor Jeremia (7min41):

 

Video vir kinders oor profete in die Bybel (3min46):

Leave a Reply