Skip to main content

Intergenerasionele erediens wenk

Tema: Pinksterfees

‘n Intergenerasionele moment in ‘n erediens wil ‘n oomblik skep waar mense (oud en jonk) saam God kan aanbid, hulle ervarings met mekaar deel en nader aan mekaar kom.

Vandag vier gemeentes dwarsoor die wêreld Pinksterfees – die herdenking van die uitstorting van die Heilige Gees (Hand 2). (Die leesrooster teks vir hierdie week is Numeri 11:24-30 wat vertel hoe die Heilige Gees op Moses en die leiers gekom het en hulle as profete opgetree het.)

Hulpmiddels: reënboog-gekleurde lekkers of koekies en ‘n foto van ‘n reënboog op die skerm.

Verskillende tale en kulture
Vra wie kan in ‘n ander taal iets sê (al is dit net om te groet) en laat hulle dit vir mekaar vertel in groepe. Maak seker om ouer mense of enkellopendes ook te betrek.

Vra nou terugvoer en maak ‘n lys van in hoeveel tale die gemeente in totaal iets kan sê.

Vertel daarna die Pinkstergebeure en hoe die Heilige Gees die dissipels gehelp het om in verskillende tale, aan verskillende nasies, die Goeie Nuus te deel (Hand 2:4-12, 41). Elkeen wat in Jesus glo, ontvang die geskenk van die Gees om jou elke dag te lei en te help.

‘n Reënboog
Het julle al gehoor dat Suid-Afrika as ‘n reënboognasie bekend staan? Dit is omdat ons soveel tale en kulture in ons land het (net soos die verskillende kleure van die reënboog). Die reënboog herinner ons en wys op die verskillende tale, volke, en nasies wat op Pinkster ingesluit is in God se beloftes, toe die dissipels begin om in verskillende tale te praat. En net soos die reënboog vir Noag (Gen 9) ‘n teken was van hoop en God se belofte, kan dit ons ook herinner aan die belofte van die Heilige Gees.

Pinkster kunswerk met ‘n duif en ‘n reënboog deur John Stuart (besoek stushieart.com)

Uitdeelstuk om kunswerk in te kleur: Pinkster uitdeelstuk duif en reenboog

Die argief van intergenerasionele wenke kan gevind word op DinkJeug se tuisblad by die opskrif “Erediens Wenke”.

Leave a Reply