Skip to main content
GeloofsgewoontesLiturgieVieringe

Opneem van ‘n leiersrol (bid vir kategete)

By January 23, 2023No Comments

Intergenerasionele erediens wenk

Tema: Opneem van ‘n leiersrol (bid vir kategete)

Dit is daardie tyd van die jaar waar ons lidmate nader om kategete en jeugleiers te wees. Skep ‘n geleentheid in die diens om te verduidelik hoekom hulle (en ons almal) die verantwoordelikheid opneem vir kinders. Die hele gemeente bid vir hulle gehoorsaamheid aan die taak wat aan hulle toevertrou word.

Dit kan ook maklik verbind word aan die kerkjaar seisoen Epifanie, omdat een van die simbole daarvan ‘n lampie is wat wys op Jesus wat mens geword het en lig gebring het – en dit kan verbind word aan die kategete se taak om te lei en hulle lig te laat skyn.

Indien jy eerder wil aansluit by die leesrooster teks Matt 5:3-9 (die bergrede)  – kyk na die tuisblad hier onder vir ‘n idee wat jy ook in die kinder-/ familietyd kan doen.

Flits of lampie of beurtkrag lig
Vra vir die kinders waarvoor die flits of lampie gebruik kan word en kry terugvoer. Verduidelik die metafoor. Soos ‘n lig wat skyn, word leiers geroep om Jesus se Lig in hulle lewens te reflekteer deur ‘n voorbeeld te stel en verantwoordelikheid te neem vir ‘n saak. So skyn hulle soos ‘n lamp vir ander om die pad aan te wys. Die batterye moet gedurig gelaai word – en dit doen die Gees wat ons die krag en wysheid gee.

Jy kan nou vir elke kategeet / jeugleier vorentoe roep en aan hulle ‘n flitsie / kersie oorhandig. Doen daarna ‘n seëngebed.

Gebed deur William Temple (1881-1944)
Mag die liefde van die Here Jesus ons na Hom toe trek;
Mag die krag van die Here Jesus ons sterk maak in sy diens;
Mag die vreugde van die Here Jesus ons vervul.
Mag die seën van die almagtige God, die Vader, Seun en Heilige Gees, tussen ons wees en vir altyd bly.

Meer oor Epifanie: https://dinkjeug.co.za/meer-oor-epifanie/ 

Uitdeelstuk oor “Terug skool toe”: https://dinkjeug.co.za/wp-content/uploads/2021/07/Terug-skool-toe.pdf

Onthou dat ons elke Woensdag ‘n 5 minute DinkJeug kategete toerusting podcast uitstuur per WhatsApp. Kontak [email protected] hieroor.

Leave a Reply