Skip to main content
Erediens: KerkjaarFamiliegewoontes

Ons vertel stories (Gewoonte 6)

By March 7, 2023No Comments

Intergenerasionele erediens wenk

Tema: Ons vertel stories (Gewoonte 6)

Hierdie Sondag is die vyfde Sondag van Lydenstyd en daarom word die vyfde kers van die sewekandelaar doodgeblaas. Ons is besig met ‘n reeks “7 Gewoontes vir Gesinne” en hierdie week se tema is “Ons vertel stories”.

Hulpmiddels: soet en suur lekkers

Lydenstyd en stories vertel
Stories vertel is ‘n manier waarop ons verhoudings versterk en mekaar bemoedig. Dit help ons ook om Jesus in die alledaagse lewe raak te sien en om die Bybel se stories en ons lewenstories met mekaar te verbind. Lydenstyd is ‘n tyd waar ons ook dink aan Jesus se lyding en dat Hy met ons gebrokenheid vereenselwig.

Soet en suur lekkers
Deel soet en suur lekkers uit. Die soet lekkers verteenwoordig die lekker “soet” dinge wat die afgelope week met jou gebeur het. Die suur lekkers verteenwoordig die moeilike dinge of “suur” gebeure wat jy die afgelope week beleef het. Jy kan ‘n voorbeeld van elk uit jou eie lewe noem. Deel óf een van elke lekker (soet en suur) uit vir elkeen of hulle moet bloot een kies en proe om te weet of hulle iets ”soet” of “suur” moet deel. Gee vir hulle kans om die hoogtepunte en laagtepunte te deel.

Verduidelik dat as ons elke dag met mekaar soet en suur stories kan deel, dit ons help om vir mekaar om te gee, te dra en te bid.

Bid nou vir mekaar.

Vertel gerus die stories en getuienisse van die #imagine tienerfees. (https://www.facebook.com/imaginemove)

7 Gewoontes vir Gesinne se volgende tema is:

2 Apr

Gewoonte 7: Ons gebruik simbole (Groot Lydensweek)

Leave a Reply