Skip to main content
Vakansie- en spesiale dae

Moedersdag erediens wenk (2022)

By May 3, 2022May 15th, 2023No Comments

Intergenerasionele erediens wenk

Tema: Moedersdag

Hierdie Sondag is dit Moedersdag – ‘n dag wat gevier kan word op ‘n manier wat erkenning gee aan die verskeidenheid emosies wat mense vandag beleef. Hou in gedagte dat nie alle vroue ma’s is of kan wees nie en dat sommige mense dalk ‘n negatiewe ervaring van hulle eie ma of voog gehad het of dalk hartseer is oor die afsterwe van ‘n moeder of kind. Nietemin, is dit ‘n spesiale dag wat, met die nodige sensitiwiteit, gevier kan word.

Reël vooraf dat genoeg pakkies sout (gegeurde badsout of ‘n mengsel gedroogde kruie en sout vir kos) opgemaak word as geskenkies.

Inleiding
Vandag vier ons Moedersdag waar ons dankie sê aan al die ma’s, aanneem-ma’s, oumas, tannies, juffrouens, en ander moedersfigure in ons lewens.

Ma’s in die Bybel
Ons lees van baie tipe mammas in die Bybel. Sommige van hulle het die Here gevolg; ander het nie. Hulle almal het foute gemaak en party se foute was groter as ander. Baie word onthou omdat hulle baie lief was vir God en vir hulle kinders. Kan julle dink aan ‘n paar Bybelse ma’s en wat hulle alles gedoen het? (Laat hulle eers met mekaar gesels)

Hier is ook ‘n uitdeelstuk wat jy kan gebruik: https://dinkjeug.co.za/wp-content/uploads/2022/04/Moeders-in-die-Bybel-met-antwoorde.pdf

Ma’s is soos sout
Die Bybel gebruik die simbool van sout om te vertel hoe ons ‘n rol kan speel in iemand anders se lewe (Matt 5: 13-16). Hoe smaak iets soos vleis of sop of pap wat nie sout in het nie? Dit is smaakloos. Sout bring die geur van kos na vore. Sout kan ook wonde ontsmet en genees. In die Bybelse tyd was dit ook baie kosbaar, omdat dit skaars was. Vandag wil ons vir alle moedersfigure vergelyk met sout:

  • Dankie aan alle ma’s en vroue wat hulle eie en ander kinders liefhet en só ‘n verskil maak soos sout.
  • Dankie dat julle die beste in hulle na vore bring – soos sout in kos.
  • Dankie dat julle woorde en dade hulle genees en laat blom soos sout ook wonde genees.
  • Julle is vir ons kosbaar, nes sout in die ou dae.

Pakkies sout – Deel klein pakkies badsout of gegeurde sout uit aan alle vroue in die gemeente of anders laat almal in die gemeente ‘n pakkie neem om vir iemand te gee wat nie in die erediens is nie, maar vir wie hulle wil dankie sê.

Spesiale Gebed (reël vooraf dat kinders dit voorlees)
Here, ons bid vandag vir alle moeders, ma’s, oumas en moedersfigure. Ons vier saam met hulle al hul kinders en kleinkinders: biologies, aangeneem of geestelik. Ons dank U vir wat hulle doen en vir hulle omgee – hulle is soos sout in ons lewens. Hulle bring die beste geure in ons na vore.

Ons bid ook vandag vir almal wat hul ma’s, oumas en vrouens verloor het, asook alle enkelpa’s en ons ondersteun hulle. Maak ons ook bewus van almal wat nooit ’n ma of moederfiguur geken het nie en stuur ons om hulle te ondersteun.

Ja, Here, Moedersdag beteken vir ons elkeen iets anders en ons bid dat U by elke persoon sal wees en ons sal gebruik soos sout in die wêreld sodat almal die liefde kan ervaar wat hulle nodig het. Amen

Volledige kinderontmoeting hieroor (uit die Kix argief): https://kixkinders.co.za/wp-content/uploads/2018/04/Moedersdag_2018.pdf

Nog ‘n gebed: https://dinkjeug.co.za/gebed-vir-moedersdag/

Nog aktiwiteite vir kinders om te maak:

https://dinkjeug.co.za/wp-content/uploads/2021/04/moedersdag-2021-ekstra-blom.pdf

https://kixkinders.co.za/wp-content/uploads/2022/04/KIX-Moedersdag-2022.pdf

Leave a Reply