Skip to main content

Intergenerasionele erediens wenk

Tema: Moedersdag

‘n Intergenerasionele moment in ‘n erediens wil ‘n oomblik skep waar mense (oud en jonk) saam God kan aanbid, hulle ervarings met mekaar deel en nader aan mekaar kom.

Hierdie Sondag is dit Moedersdag – ‘n dag wat gevier kan word op ‘n manier wat erkenning gee aan die verskeidenheid emosies wat mense vandag beleef. Hou in gedagte dat nie alle vroue ma’s is nie en dat sommige mense dalk ‘n negatiewe ervaring van hulle eie ma of voog gehad het of dalk hartseer is oor die afsterwe van ‘n moeder of kind. Nietemin is dit ‘n spesiale dag wat, met die nodige sensitiwiteit, gevier kan word om almal in te sluit.

Reël vooraf vir genoeg teesakkies en kaartjies om uit te deel vir elkeen. Kaartjies kan uitgedruk word vooraf. Reël ook vir ‘n tee drink geleentheid na die erediens.

Deel stories
Vandag vier ons Moedersdag waar ons dankie sê aan die mammas in ons lewens, asook al die vrouens in ons lewe wat vir ons soos ma’s is, wat vir ons omgee en versorg. Daar is allerlei verskillende tipe ma-figure in ons lewens – dink elkeen aan so iemand in jou lewe hetsy ‘n ma, stiefma, pleegma, tannie, niggie, buurvrou, ouma, vriendin, onderwyser, ens. Draai na mekaar in die banke en vertel vir mekaar aan wie jy gedink het en hoekom.

Verduidelik simbool – teesakkies
Jy kan ook oorweeg om tee te maak, terwyl jy hierdie illustrasie deel.

  • Wanneer ons warm tee drink op ‘n koue dag, maak dit ons warm, net soos die liefde van ‘n ma-figuur in ons lewe.
  • Ons ruik die tee se geur, veral as dit ‘n kruietee is of ‘n vrugtetee. Net so gee ons erkenning aan die aangename invloed van elkeen van dié vroue op ons lewe.
  • Ons proe die heerlike tee, dalk is daar ‘n bietjie suiker of heuning daarin, of ‘n koekie by… en net so is dit lekker om mense in ons lewens te hê wat die beste in ons raaksien en in ons glo.
  • Dit is veral lekker om saam met iemand tee te drink en lekker te gesels – ons bedank vandag elke ma-figuur wat moeite doen om tyd en aandag te gee aan ons.

Simboliese handeling
Kom haal nou ‘n teesakkie (en kaartjie) voor as jy vir iemand wil dankie sê wat ‘n ma-figuur in jou lewe is. Gee dit vandag aan iemand vir wie jy wil dankie sê.

Spesiale Moedersdag Gebed (reël vooraf dat kinders dit voorlees)
Here, ons bid vandag vir alle moeders, ma’s, oumas en moederfigure. Ons vier saam met hulle al hul kinders en kleinkinders: biologies, aangeneem of geestelik. Ons dank U vir wat hulle doen en vir hulle omgee – hulle is soos ‘n heerlike koppie tee in ons lewens. Hulle gee warmte en omgee, en bring die beste geure in ons na vore.

Ons bid ook vandag vir almal wat hul ma’s, oumas en vrouens verloor het, asook alle enkelpa’s en ons bid vir hulle. Maak ons ook bewus van almal wat nooit ’n ma of moederfiguur geken het nie en stuur ons om hulle te ondersteun.

Ja, Here, Moedersdag beteken vir ons elkeen iets anders en ons bid dat U by elke persoon sal wees en ons sal gebruik in die wêreld sodat almal die liefde kan ervaar wat hulle nodig het. Amen

Die kaartjie wat uitgedruk kan word:

Moedersdag tee uitdeelstuk

Moedersdag tee ENGLISH
Die eerste opsie is ‘print and go’ en met die tweede opsie kan ‘n flappie gemaak word om ‘n teesakkie in te plaas (sien foto).

Die argief van intergenerasionele wenke kan gevind word op DinkJeug se tuisblad by die opskrif “Erediens Wenke”.

Leave a Reply