Skip to main content

Intergenerasionele erediens wenk

Tema: Kersfees: Immanuel

Ons het oor al die eienskappe van Jesus gesels as deel van die Adventsreeks. Vandag se wenk se tema “Immanuel” sluit hierby aan, maar kan ook losstaande gebruik word, al het jy nie die reeks gevolg nie. Jy sou egter die vlaggies (https://dinkjeug.co.za/adventpakkie-2022-vlaggies/) kon druk en ophang vir die familiemoment van jou erediens, of die simbole gebruik wat aan ‘n boom hang om die Kersverhaal te vertel. Indien jy die leesrooster teks (Heb 1: 1-4) gebruik, kan dit hierby aansluit. Jesus is God se groot geskenk aan ons. Hy kom woon by ons.

Kersboom simbole / vlaggies:

  • Engel – herinner ons aan die vredesboodskap wat die engele gebring het en aan Jesus wat ons Vredemaker is
  • Kroon – herinner ons dat Jesus ons vreugdevolle Koning is en aan Maria se vreugdevolle reaksie toe sy hoor sy gaan die ma wees van die Redder en Koning
  • Liggies aan die boom – herinner ons dat Jesus ons Lig is wat hoop bring – ons hoopvolle Helper
  • Skapie – herinner ons aan die verhaal van die skaapwagters (herders) en dat Jesus ons liefdevolle Herder is wat ons lei

(Onthou om die Kersboom vir nog ‘n week in die liturgiese ruimte te laat staan.)

Gesprek in die banke
Gesels met mekaar oor hoe julle Kersfees vier. Sommige gee en ontvang dalk geskenke? Dit is altyd lekker! Dink saam – watter geskenke kry ons ook wat jy nie kan sien nie? En watter geskenke kan ons ook vir ander gee?

Simbool – hang nou ‘n geskenkie aan die Kersboom as simbool. Op die geskenk staan die woord Immanuel wat beteken – God met ons. Jy sou ook ‘n geskenk onder die boom kon plaas met die woord op.

Gebed
Steek die Christus kers in die middel van die Adventskrans aan (die ander 4 kerse rondom dit brand reeds).

Aktiwiteit
Kleur die geskenke in om aan die boom te hang en verduidelik die simboliek van Jesus as geskenk (God by ons).

Liedere:
Kom alle getroues
Lied 366 Die vreugde lied

Adventpakkie vir families: Adventvlaggies https://dinkjeug.co.za/adventpakkie-2022-vlaggies/

Vir die volledige Adventreeks se inligting: https://dinkjeug.co.za/wp-content/uploads/2022/11/Adventreeks-besonderhede.pdf

Meer oor Advent: https://dinkjeug.co.za/advent-hoe-wat-en-waar/

Die kerkjaar: https://dinkjeug.co.za/meer-oor-die-kerkjaar/

Leave a Reply