Skip to main content
Erediens: Kerkjaar

Epifanie: Doopherinnering

By December 13, 2022No Comments

Intergenerasionele erediens wenk

Tema: Epifanie – Doopherinnering

Ons is tans in die kerkjaar seisoen van Epifanie. Die teks oor Jesus se doop (Matteus 3:13-17) word gewoonlik tydens Epifanie gelees en is ook die leesrooster teks.

Verduidelik Epifanie
Ons is tans in die kerkjaar seisoen Epifanie. Die woord Epifanie beteken openbaring / verskyning / manifestasie. In Epifanie dink ons aan God se verskyning aan die wêreld deur Jesus. Ons herdenk Jesus se lewe vanaf sy kinderdae tot en met sy lydenstyd.

Die simbool van die water
Gebruik ‘n bakkie water of die doopvont. Aan die begin van Jesus se bediening word Hy gedoop deur Johannes die Doper. Nadat Hy gedoop is, daal die Heilige Gees in die vorm van ‘n duif op Hom neer en God praat met Jesus: “Jy is my geliefde Seun. Oor Jou verheug Ek My.”

In Epifanie verkondig ons dat God-Drie-Enig ook deur sy Gees by ons elkeen teenwoordig is. God se woorde aan Jesus is ook vir ons bedoel as sy kinders. Dit is ‘n wonderlike belofte om aan vas te hou in die nuwe jaar.

Gesels: Wat beteken dit vir jou dat jy gedoop is en dat God hierdie woorde ook vir jou sê?

Doen ‘n doopherinnering / seën
Laat almal mekaar seën deur bv. hand op mekaar se skouer te plaas in gesinsverband (of kruisie op voorkop / handpalm te maak) en hardop die woorde “Jy is God se geliefde kind en Hy is bly oor jou” vir mekaar te sê. Maak seker enkellopende persone word ook ingesluit. Of doen ‘n doopherinnering waar elkeen hulle vingers in die doopvont se water kom plaas en self ‘n kruisie as herinnering op hulle handpalm maak.

Nuttige skakels:

Kinder ontmoeting oor Jesus se doop: https://kixkinders.co.za/wp-content/uploads/2017/04/Ontmoeting-02.pdf

Die kerkjaar kalender: https://dinkjeug.co.za/kerkjaar-kalender/

Meer oor die kerkjaar: https://dinkjeug.co.za/meer-oor-die-kerkjaar/

Meer oor Epifanie: https://dinkjeug.co.za/meer-oor-epifanie/

Meer oor Epifanie

Leave a Reply