Familiegewoontes

Eenheid (brood metafoor)

By Jun 21, 2022 Jun 27th, 2022 No Comments

Intergenerasionele erediens wenk

Tema: Eenheid (brood metafoor)

Hierdie week gesels ons oor eenheid in die gemeente, gesinne en ook tussen kerke.

Vir die volgende 4 Sondae gaan ons brood as ‘n metafoor in die erediens gebruik om te gesels oor waardes soos eenheid, tyd met mekaar, mededeelsaamheid en die nagmaal.

Benodigdhede – ‘n varsgebakte brood, brood bestanddele en broodpan ens. asook ‘n pakkie gis of suurdeeg. Jy sou kon reël dat daar voor of na die diens lekker varsgebakte brood, botter en konfyt geëet word.

Brood bak
Laat die ouer mense vir die kinders vertel hoe ‘n mens brood bak en kry dan antwoorde by hulle. Maak die punt dat al die bestanddele nodig en belangrik is, al lyk dit nie so nie. Al is sommige bestanddele min (byvoorbeeld die gis of suurdeeg), speel elkeen ‘n rol (vgl Matt 13:33 en Gal 5:9).

Brood as simbool van eenheid
Die brood metafoor herinner ons hoe belangrik eenheid is. Eenheid beteken nie eendersheid nie, maar dat ons almal saamwerk en vir mekaar omgee.  Eenheid is belangrik in ons families, maar ook in die gemeente en tussen ons en ander kerke. Noem hier julle gemeente se visie of waardes wat hiermee verband hou of enige ekumeniese aksies as voorbeeld.

Bid vir eenheid
Vra die vraag: “Wat help ons om eenheid te bevorder (waardes)?” en kry ‘n paar antwoorde. Jy sou ook kon vra wat verswak eenheid. Gee dan geleentheid vir gebed in gesinsverband of in groepies.

Hoekom stuur ons hierdie erediens wenke uit?
Hierdie eredienswenk kan gebruik word as ‘n kindermoment / familiemoment / omgeetyd in die erediens. Dit is nie ‘n tradisionele kindermoment nie oor drie redes:

  1. Dit handel nie oor ‘n spesifieke teks nie, maar ‘n ander aspek van die liturgie, die kerkjaar of geloofsgewoontes. Dit kan dus gebruik word ongeag die tema waaroor die prediker preek.
  2. Die kinders kom nie altyd na vore na die liturgiese ruimte nie, omdat die fokus nie is dat die kinders met die liturg/predikant verhoudings bou nie, maar dat die gemeente met mekaar verhoudings bou. Dus is die wenk ook dikwels interaktief.
  3. Dit is nie ‘n kort / eenvoudige “preek” nie, maar dit wil eerder ‘n waarde of gewoonte inoefen. Daarom kan almal deelneem, ook dié sonder kinders. Dit wil ook vir gemeentelede ‘n “oefening” gee van iets wat hulle in te week kan voortsit.

Leave a Reply

en_ZAEnglish