Skip to main content
GeloofsgewoontesLiturgie

Dankoffers en Dankbaarheid

By July 25, 2022No Comments

Intergenerasionele erediens wenk

Tema: Dankoffers en Dankbaarheid

Hierdie week gaan oor die geloofsgewoonte dankbaarheid en om dankoffers te gee. Dit sluit aan by die leesrooster teks oor die gelykenis van die ryk dwaas in Lukas 12: 13-21. Lees ook gerus vers 33 en 34. Dié wenk kan egter enige week gebruik word ongeag die preektema om te verduidelik hoekom en met watter gesindheid ons kollekte opneem en dankoffers gee.

Benodigdhede: Koerant en kollektebordjie as illustrasie by die storie

Verhaal van die koerantafleweraar
Voordat mense koerant op hulle selfone gelees het, het mense koerante gekoop en dikwels het arm kinders die koerante verkoop as ‘n manier om te oorleef. Daar is ‘n storie van ‘n seuntjie wat een Sondagoggend by ‘n kerk ingegaan het om uit die koue te kom. Hy kon daardie oggend geen koerante verkoop gekry het nie. Hy het die kerkgebou binnegegaan, met die hoop om ‘n uur ongemerk in die agterste ry deur te bring. Die prediker het ‘n kragtige preek oor Jesus en sy liefde vir ons gelewer. Aan die einde van die diens het hulle ‘n kollekte opgeneem.

Die kollektebordjie het van ry tot ry gegaan totdat een uiteindelik naby die koerantverkopertjie gekom het. Die diaken het reg voor die seuntjie gestop en die kollektebord uitgehou. Die seun het na die kollektebord gestaar en na ‘n lang ruk het hy die diaken gevra om die kollektebordjie op die vloer neer te sit. Toe doen die seuntjie iets baie ongewoon. Hy het op die kollektebordjie gaan staan – eers met een voet en toe die ander. Hy het stadig opgekyk met trane wat oor sy wange stroom en gesê: “Meneer, ek het nie geld nie; ek het nog nie ‘n enkele koerant vandag verkoop nie, maar as Jesus alles gedoen het vir my wat die predikant gesê het, gee ek met graagte my hele lewe aan Hom.”

Ek weet nie of daardie storie waar is nie, maar ek weet dat God wil hê ons moet ons alles vir Hom gee — ons hande, ons voete, ons harte, ons stemme, ons silwer en ons goud.

Besprekingsvraag – Hoekom gee ons dankoffers? (kry ‘n paar antwoorde daarna)

Dankoffers: Reël vooraf dat kinders of gesinne die dankoffers in neem.

Gebed: Plaas ‘n lys van dit waarvoor die kollekte gaan in die bulletin vir verwysing en voorbidding.

Sang: Neem my lewe (liedboek 308); Kom dank nou almal God (liedboek 188)

Luister: Oase gemeente: Prys die Heer

Leave a Reply