Skip to main content
Geloofsgewoontes

Belydenisskrifte

By October 31, 2022No Comments

Intergenerasionele erediens wenk

Tema: Belydenisskrifte

Hierdie is die laaste van drie weke waarin ons kyk na dit wat ons glo in die intergenerasionele tyd (familietyd / kindermoment) in die erediens. Vandag gaan dit oor Belydenisskrifte (bv. die Belydenis van Belhar).

Vandag se wenk wil verduidelik wat die doel van belydenisskrifte is. Hulle is geskryf in tye toe die kerk koers verloor het. Die belydenisskrifte van ons kerk (soos die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Dordtse Leerreëls en die Heidelbergse Kategismus) het ons deur eeue gehelp om koers te hou, te onthou wat belangrik is, wat ons glo en in Wie ons glo.

Aktiwiteit: aanwysings
Laat die kinders vir die ouer lidmate vra hoe hulle by vreemde plekke uitgekom het sonder GPS of “Google Maps”. Wys vir hulle hoe ‘n atlas lyk of ‘n kaart van die dorp en vra hulle hoe hulle dink dit werk. Vertel hulle dat daar ‘n tyd was toe ons vir pad aanwysings moes vra en onthou om by ‘n plek uit te kom, soos by iemand se huis vir ‘n verjaardag.

Of doen ‘n oefening met die kinders waarin jy maak asof jy hulle bel om te verduidelik waar jy bly: bv. Reguit af in Kusweg in die rigting van Strand, draai by die sirkel regs, links by die eerste stop straat, ry reguit tot jy Disastraat kry en dan ry jy tot jy huis nommer vier aan jou linkerkant kry. Vra vir hulle om dit vir jou te herhaal of vra hulle om op ‘n kaart te wys waar hulle uitkom.

Belydenisskrifte help ons koers hou
Vertel hulle dat die doel van belydenisskrifte is om ons te help rigting hou. Soms het die kerk verkeerde paadjies geneem en baie mense het baie seer gekry, soos tydens Apartheid. Dan is dit nodig vir die kerk om weer ‘n kaart te teken of seker te maak almal ken die pad – God se pad. Toe die kerk verdwaal het tydens Apartheid, is die Belhar belydenis geskryf om ons te help onthou wie God is, vir wie God almal lief het en dat God ons ook stuur om mense te help wat hulp nodig het.

Liturgie
Maak die Belhar belydenis (of ‘n deel daarvan) op ‘n sinvolle manier deel van die erediens.

https://kerkargief.co.za/doks/bely/GD_Belhar.pdf

 

 

Leave a Reply