Skip to main content
Huisgeloof Argief

Eksodus 12:24-28

By June 18, 2024No Comments

Dag 3: Lydenstyd

Waar kom Lydenstyd vandaan? 

Lydenstyd begin met Aswoensdag en duur 40 dae of 6 weke (Sondae word nie bygetel nie) tot en met Goeie Vrydag.  Goeie Vrydag is die dag wat Christene wêreldwyd die Kruisiging van Jesus onthou en dit vorm deel van Paasnaweek. Die datum van Lydenstyd wissel van jaar tot jaar aangesien dit verband hou met die maan se siklus.  In Lydenstyd word daar gefokus op die lyding van Jesus (veral tydens sy 40 dae in die woestyn) asook op die swaarkry en lyding in die wêreld. Christene  gebruik hierdie tyd om hulself voor te berei op Paasfees deur introspeksie en sondebelydenis te doen.  Ou kerkgewoontes soos vas, stilte en gebed het Christene oor die eeue hiermee gehelp.  

Paasfees (of Pasgafees) was die tyd in diejaar wanneer die Israeliete onthou het dat God hulle gered het toe hulle slawe was in Egipte. 

Hulle het tydens Pasga onthou dat die Here hulle veilig bewaar het en bevry het uit Egipte. elke jaar het hulle dit oor honderde jare gevier en oorvertel. Die simbole en gebruike het hulle daaraan herinner bv die brood en die wyn.  

Kom ons luister saam na Eksodus 12:24-28 

24 “Kom hierdie saak na as ‘n voorskrif wat vir altyd geld, vir jou en jou kinders. 25 Wanneer julle in die land kom wat die Here aan julle sal gee soos Hy belowe het, moet julle hierdie gebruik nakom. 26 Wanneer julle kinders julle vra, ‘Wat beteken hierdie gebruik vir julle?’ 27 dan moet julle sê, ‘Dit is die Pasgaoffer vir die Here, Hy wat by die huise van die Israeliete in Egipte verbygegaan het toe Hy die Egiptenare getref het. Ons huise het Hy egter gespaar.’ ” 

Die volk het toe gekniel en in aanbidding gebuig. 28 Die Israeliete het gegaan en dit gedoen. Soos die Here Moses en Aäron beveel het, het hulle gemaak. 

Gesels nou saam oor die volgende vrae.

  1.  Vertel mekaar van ‘n spesiale storie wat gereeld oorvertel word in julle familie van ‘n tyd waar iemand gered is uit ‘n moeilike situasie of van gevaar. 
  2. Vertel vir mekaar wat julle onthou van die eerste pasga waarvan hier gepraat word. 
  3. Hoekom dink julle was dit belangrik om die storie gereeld vir mekaar oor te vertel.   

Kom ons bid saam. 

Dankie Here, dat U ons red. 

Amen 

Doen nou die volgende saam. Hier is ‘n voorstel is vir families 

Die Dinsdag voor Aswoensdag, waarvan ons môre meer hoor, word Pancake Tuesday of Shrove Tuesday genoem.  Die rede daarvoor is dat dit die gebruik in baie kerke was om die 40 dae voor Paasfees te vas van iets.  Jare terug was dit die gebruik om te vas van soetgoed en lekkergoed.  Mammas en oumas het dus op Pannekoek Dinsdag die laaste eiers in die huis opgebruik om pannekoek te bak.  Dit was ‘n groot feesviering. Gee vir elkeen ‘n spesiale werkie sodat almal deelneem aan ‘n lekker pannekoekbak sessie. Help mekaar om te meng, te bak en te eet!   Vertel mekaar van ander gebruike wat in julle familie is en oor kos gaan.   

Mag die Here by elkeen wees en bly.  

Leave a Reply