Skip to main content
Huisgeloof Argief

Efesiërs 3:16-17

By June 14, 2024No Comments

Dag 5: Doop

Geliefd – waardeer mekaar 

Hierdie is ‘n storie van Rentia… 

Rentia voel nie dat haar gesin haar waardeer nie. Sy is die jongste van 3 kinders, en haar ouer susters blink uit op alle gebiede. Hulle is leiers in die skool, toppresteerders en in die eerste spanne van elke sport in hulle ouderdomskategorie. Rentia wens dat sy in iets, enige iets kan uitblink, maar sy bly maar gemiddeld en in die bondel.  Een dag toe Rentia kla dat sy nooit iets wen nie, maak haar suster, Hanje, ‘n grappie dat Rentia seker “in die hospitaal omgeruil is by geboorte”. Hierdie aanmerking is die finale strooi, en Rentia bars in trane uit. Haar hele gesin luister hoe sy vertel dat sy minderwaardig en onbelangrik voel. Hanje voel baie sleg en vra om verskoning vir haar grappie. Almal troos haar en verseker haar dat hulle haar ongelooflik baie liefhet. Hulle verseker haar dat prestasies nie alles is nie, en dat sy eienskappe het wat hulle nie een het nie, soos deursettingsvermoë om die groentetuin daagliks met liefde te versorg, die vermoë om konflik te ontlont en ‘n vriendelike geaardheid wat maak dat sy byvoorbeeld elke oggend vrolik wakker word. Na alles voel Rentia heelwat beter en sy is bly sy kon haar gevoelens met hulle deel. 

Dalk het jy ook al gevoel dat niemand jou waardeer nie, of vergelyk jy ook soms jouself met iemand anders in die familie? 

Ons het hierdie week gesels oor die doop. Die doop is ‘n simbool daarvan dat ons God se kinders is en deel is van sy familie. As God se familie is dit belangrik dat ons vir mekaar omgee en mekaar waardeer. Ons kan mekaar waardeer deur vir mekaar dankie te sê, mekaar aan te moedig, mekaar komplimente te gee, tyd saam te spandeer of vir mekaar gawe dinge te doen. 

Kom ons lees saam oor die woorde van waardering wat God vir Jesus gee by sy doop in Matt 3: 16 -17 

16 Jesus is toe gedoop en het dadelik daarna uit die water gekom. Meteens het die hemel bokant Hom oopgegaan, en Hy het die Gees van God soos ‘n duif sien neerdaal en op Hom kom. 17 Daar was ook ‘n stem uit die hemel wat gesê het: “Dit is my geliefde Seun. Oor Hom verheug Ek My.” 

Gesels nou saam oor die volgende vrae.

  1. Wat val jou vandag op uit dié gedeelte van die verhaal van Jesus se doop?  
  2. Vertel van ‘n keer toe jy iemand se potensiaal onderskat het. 
  3. Vertel van ‘n keer toe iemand iets goed in jou raakgesien het of jou ‘n kompliment gegee het.

Kom ons bid saam. 

Sit in ‘n kring. Neem ‘n klippie en stuur dit om. Wanneer jy dit ontvang en vashou, is dit jou geleentheid om te bid en vir God dankie te sê vir die persoon wat regs van jou sit.

Doen nou die volgende saam: 

  • Plak ‘n vel A4 papier op elkeen se rug. Neem nou elkeen ‘n pen en skryf ‘n goeie eienskap van elke persoon op hulle rug neer. Na die tyd kan elkeen die vel papier van hulle rug afhaal en lees wat almal oor hulle geskryf het. Vertel vir mekaar na die tyd hoe jy die aktiwiteit ervaar het.
  • Lees meer oor die tale van die liefde van Gary Chapman deur die skakel te volg.  

Die Here seën jou en beskerm jou, sy Gees is by jou en herinner jou dat jy sy geliefde kind is. Amen

Leave a Reply