Skip to main content

Hierdie idees kom uit die boek “Ons Huis Onthou: Families Vier Saam” (de Ridder en van der Westhuizen) beskikbaar by Bybel-Media:

Huisgeloof reeks 3 Ons huis onthou

Maak ‘n kruis
Maak as gesin ‘n kruis met iets uit julle tuin of omgewing byvoorbeeld takke, wingerdlote, planke, karton of skulpe. Versier dit met lint, knope, kraletjies ensovoorts en plaas dit iewers sentraal in die huis. Lees die verhaal van Jesus se kruisiging in Matteus 27. Met kleiner kinders kan julle ‘n Kinderbybel gebruik.

Vas vir ‘n week
Lees die verhaal van waar Jesus vir 40 dae gevas het in die woestyn (Matteus 4:1-11). Besluit om as gesin vir een week te vas van iets wat julle gereeld gebruik, maar sonder kan klaarkom byvoorbeeld 1 uur skermtyd per dag, koffie of soetgoed. Vul dan hierdie tyd of gewoonte met iets wat julle geloof versterk soos gebed, stiltetyd of musiek.

Groot Lydensweek simbole
Plaas simbole rondom ‘n kruis wat julle herinner aan die hoofgebeure van Jesus se laaste week en lees die tekste saam:

• Olie (Jesus se voete word gesalf: Johannes 12:1-8)
• ‘n Palmtak of kledingstuk (Intog in Jerusalem: Matteus 21:1-11)
• Muntstukke (Reiniging van die tempel: Matt 21: 12-17)
• ‘n Bakkie water of seep (Jesus was die voete van Sy dissipels: Johannes 13:1-17)
• ‘n Broodjie en ‘n glasie (Jesus se laaste ete voor Sy dood en die instelling van die nagmaal: Matteus 26:26-30)
• ‘n Olyftak (Jesus bid in die tuin van Getsemane: Matteus 26:36-46)
• Muntstukke of ‘n beursie (Judas verraai vir Jesus: Matteus 26:14-16, 20-25)
• ‘n Veer (Petrus verloën Jesus: Matteus 26:69-75)
• ‘n Stukkie tou, ‘n doringtak en ‘n stukkie pers lap (Jesus word gespot en geslaan: Matteus 27:27-31)
• ‘n Sponsie of ‘n glasie asyn, dobbelsteen, spykers en ‘n geskeurde stuk lap (Jesus word gekruisig;:Matteus 27:32-44, 50-51)
• ‘n Klip (Jesus se graf: Matteus 27:57-66)

Kuns kruise
Kyk op die internet na verskillende kunstenaars se uitbeeldings van Jesus se kruisiging. Wat is die verskille? Druk die een uit wat vir julle betekenis inhou.

Paaseier verf
Verf wit paaseiers of leë eierdoppe in kleure soos:
• Rooi – Jesus se bloed (liefde)
• Pers – Jesus is Koning
• Blou – Heilige Gees is by jou
• Geel – Ons het die ewige lewe
• Groen – Groei en ‘n nuwe begin

Eet vis
Tradisioneel eet Christene vis op Goeie Vrydag omdat hulle van vleis gevas het. Hou ‘n visbraai, eet kerrievis of vis en tjips of braai marshmallow vissies. Soek op die internet na die betekenis van die vissimbool “ichtus”.

Piekniek met paasbolletjies en sap
Herdenk Jesus se laaste ete met Sy dissipels voor Sy kruisiging deur ‘n piekniek te hou met paasbolletjies en sap. Die kruis op die “hot cross buns” herinner ons aan die kruisiging van Jesus. Die bolletjie en sap herinner ons aan die brood en wyn wat Jesus as tekens van die nagmaal ingestel het (Matteus 26:26-30).

INRI teken
Soek die betekenis van die akroniem INRI, wat bo-aan Jesus se kruis vasgemaak is. Maak saam so ‘n teken en hang dit in die huis op (Matteus 27:32-44).

 

Leave a Reply