Skip to main content

Wik en weeg jy nog om hierdie jaar betrokke te raak by kategese?

Wonder jy wat dit behels?

Het jy reeds ja gesê om ‘n groepie te neem, maar jy wil net weer seker maak waaroor dit gaan?

Luister dan gerus saam en deel ook hierdie podcast met ander ouers, kategete of potensiële groepleiers.

Leave a Reply