Skip to main content

In ‘n lewe van vroeg opstaan, besige kalenders, skool, werk, huiswerk en oortyd werk, is tye van stil word baie skaars en terselfdertyd ook baie kosbaar. Gebed is een van die geloofsgewoontes waarmee die meeste van ons sukkel. Ons weet nie altyd hoe om te bid nie, en ons weet ook nie altyd wat om te bid nie.

Janneke Neethling gesels vandag oor meditatiewe gebed.

Wanneer ons oor gebed dink, is dit belangrik om die volgende dinge te onthou:

  • Om te bid is om met God te gesels
  • God wil eerste met jou gesels, nog voor ons met God gesels
  • Ons moenie gejaag wees of voel as ons bid nie
  • Ons kan op baie verskillende maniere bid
  • As ons bid, moet ons soms ook stil raak, sodat God met ons kan gesels
  • Dit help as ons baie eerlik is oor hoe ons voel, wanneer ons bid

Om saam as gesin met kinders hierdie geloofsgewoonte in te oefen, is dit lekker om sommer jou hele lyf te gebruik. Die sintuig gebed is een manier hoe ons dit kan doen.

So hoe werk dit? Jy as gesin of kategesegroep kan ‘n mandjie bymekaar stel met 5 items, wat die verskillende sintuie verteenwoordig. Hierdie mandjie kan jy naby hou, elke keer as julle as kategesegroep of gesin ‘n oomblik van stilte wil gebruik as ‘n meditatiewe oomblik. Jy hoef nie by elke geleentheid al 5 items te gebruik nie. Vra dalk die kinders om 1 of 2 items te trek. Neem genoeg tyd om lank genoeg stil te staan by elke item, moenie gejaagd voel nie.

Hier is ‘n paar idees vir meditatiewe gespreksvrae wat met elke item gevra kan word:

Die eerste item kan ‘n bril wees – vir ons sien sintuig:
Wat het jy vandag gesien wat jou aandag getrek het? Hoekom dink jy het dit vandag jou aandag getrek? Dink mooi hieroor. Sê dan vir God dankie hiervoor.

Die tweede item kan ‘n parfuumbotteltjie wees – vir ons reuk sintuig:
Wat ruik jy? Waaraan laat dit jou dink? Bid dan daarvoor.

Die derde item kan ‘n pop of ietsie sag wees – vir ons voel sintuig:
Wat voel jy? Waar aan jou lyf voel jy dit? Wat voel jy vandag in jou hart? Vertel dit vir God en weet dat Hy ook weet hoe dit is om jou gevoelens te voel. Toe Jesus mens geword het hier op aarde, het Hy ook gevoelens gehad soos wat ons dit voel. Dit wat jy vandag voel – gee dit vir Jesus.

Die vierde item kan oorfone wees – vir ons hoor sintuig:
Wat kan jy alles hoor? Wag tot jy ten minste 3 dinge kan hoor. Baie keer maak ons ons ore toe vir dinge wat nie lekker is om te hoor nie of wat seer maak om te hoor. Vra vir God om jou ore oop te maak vir hierdie dinge en jou te help om sy liefde en omgee met hierdie mense te deel.

Die vyfde item kan ‘n appel wees – vir ons proe sintuig:
As jy nou enige iets kon eet, wat sou dit wees? Verbeel jou hoe jy nou hierdie kos in jou mond kan proe. Dit maak mens nogals honger, né? Vra vir God om ons honger te maak om God in die alledaagse dinge te proe. Dink dan ook waar jy vandag vir God geproe het – dalk was dit in iets wat iemand gesê het, ‘n mooi sonsondergang of ‘n drukkie van iemand na aan jou.

Luister hier na die podcast:

Leave a Reply