Skip to main content

Ystydperk

Andy Crouch, die teoloog, skrywer en bekende spreker, vergelyk die fases van die Covid-pandemie met ‘n sneeustorm, ‘n wintertyd en ‘n ystydperk.

Hoe kan ons die ontwrigting van hierdie tydperk gebruik om kategese en geloofsvorming te herbedink?

Jy kan hier na die podcast luister:

 

Andy Crouch skryf dat die eerste paar weke van inperking soortgelyk was aan ‘n sneeustorm, waar die fokus op oorlewing en veiligheid was en groot en vinnige aanpassings gemaak is.

Daarna het die wintertyd gevolg wat lank, swaar en uitgerek was, waar ons tot ‘n mate moes aangaan met ons normale dinge soos inkopies, werk en tuisskool, maar onder moeilike en beperkende omstandighede.

Ons betree egter nou ‘n derde fase van die pandemie, wat hy beskryf as die ystydperk. Ons kan nou ‘n langer tydperk van 1-2 jaar verwag waarin ons wêreld anders gaan lyk en funksioneer.

Hy skryf: “We need to treat COVID-19 as an economic and cultural blizzard, winter, and beginning of a “little ice age” – a once-in-a-lifetime change that is likely to affect our lives and organizations for years to come.”

Anders as met die regte ystydperk in geskiedenis, is baie van hierdie veranderings nie visueel of tasbaar nie, en moet ons fyn waarneem om die reuse sosiale, ekonomiese en geestelike impak daarvan raak te sien.

Daarom moet ons nie te vinnig probeer terugkeer na normaal nie – kom ons gebruik die krisis en ontwrigting van hierdie tyd as geleentheid om introspeksie te doen, te evalueer en innoverend te dink oor kategese en geloofsvorming.

Hier is ‘n paar vrae wat daarmee kan help. Dalk wil jy saam met ‘n paar ander kategete of ouers hierdie vrae bedink…

  1. Wat het voor lockdown goed gewerk t.o.v. kategese waaraan jy wil vashou in die ystydperk?
  2. Watter dinge was voor die pandemie besig om skeef te loop of reeds vasgeloop wat nou dalk nuut bedink kan word in hierdie oorgangstyd?
  3. Hoe het die storm en winter jou gehelp om geestelik te groei?
    Waar het jy God raakgesien?
    En is daar dinge waaraan jy as kategeet of ouer wil vashou?
  4. Watter geleenthede skep die sg. ystydperk wat ons tans beleef vir geloofsvorming? Hoe kan jy juis in ‘n tyd soos hierdie kinders en jongmense begelei sodat hulle kan groei as dissipels?
  5. Wat is die ervarings en stories van jou groeplede? Hoe gee dit vir jou of julle leidrade vir die pad vorentoe?

In “Leading Beyond the Blizzard” deel Andy Crouch die oortuiging dat:

a. We must re-imagine our church to outlast the rigors of a possible Ice Age. No group is however better equipped to deal with this than Christians as we partner realism with hope. Our greatest resource is trust.

b. This pandemic is not a problem to solve or a season to outlive, but an opportunity to be church and transform church.

Mag hierdie podcast jou inspireer om aan te hou dink en droom oor geloofsvorming. En mag jy onthou dat God jou sal lei deur Sy Gees.

Leave a Reply