Luister hier na die podcast:

 

Almal is bly dat Lockdown vlak 2 gelig is en dat daar meer vryheid en ‘n terugkeer na “normaal” is. Ons weet egter dat die Covid-19 pandemie beslis die manier waarop ons kerk toe gaan of kategese gaan hou, nog lank gaan beïnvloed.

Maar wat gaan nog verander? Of dalk eerder, wat moet ons nou herdink of soos die Engelse sê, “re-imagine” ten opsigte van jeugbediening? Baie van wat ons gaan sien, is tendense wat reeds lank voor Covid begin het, maar nou meer sigbaar geword het. Dit is dus nou ‘n ideale geleentheid om die pause knoppie te druk en kategese te evalueer voordat julle vir volgende jaar beplan. Ons gaan in die volgende podcasts wenke hiervoor gee.

Hier is die eerste 3 dinge waaroor julle as ‘n kategese leiersgroep of jeugkommissie kan gesels:

  1. Ons gaan heel nuut moet begin dink oor die tyd, plek en ritmes van kategese. Ons het gesien hoe die jeug “wegraak” tydens Covid en hoe gesinne kla oor oorvol programme. Mense is beslis besiger as ooit en programme is oorlaai. Die grense tussen werk, skool en sport vervaag en dit vloei in al 7 dae van die week in. Daarom sal mense ook minder gereeld eredienste / kategese bywoon in die huidige tydgleuf en formaat, al is hulle hoe toegewyd.Ons sal meer vloeibaar moet wees, uit die boks moet dink, ons sal opsies moet gee vir gesinne en modulêr moet dink oor die tyd, plek en formaat van geloofsvorming. Dink bv. aan kategese op verskillende dae van die week of aanlyn / families wat saam inskryf vir ‘n kategese reeks / kategese programme wat aansluit by verskillende lewensoorgange / kategese groepe wat rondom belangegroepe vorm / kategese groepe van verskillende ouderdomme wat aan mekaar verbind word.

    Ons sal uit die boks moet dink sodat verhoudings gevestig en geloof gevorm kan word te midde van die werklikheid van besige lewens.

  2. Kleiner groepe is beter. Die Covid tyd het duidelik uitgewys hoe belangrik verhoudings is vir kategese. Sonder verhoudings verdwyn mense vinnig.Daarom, as ons werklik wil inbou in kinders en tieners se lewens, kan ons nie te groot kategese groepe hê of kinders net af en toe sien nie. Om dit reg te kry, vra dalk dat ons ‘n groter gemeente inkoop moet kry en dat ons meer ouers en ander volwassenes betrek in verskillende rolle en aan kinders of tieners verbind.
  3. Ons moet die doel van kategese herbesoek. As ons meer wil doen as kennis oordra of pret hê, beteken dit prakties dat ons nie (net) in groot groepe bymekaar kom met aanbiedings van die voorkant af nie, al is dit hoe professioneel en kreatief. Ons sal moeite moet maak om kinders en tieners ook een-tot-een te mentor en in hulle gesinne se lewens te belê sodat geloof en lewe geïntegreer kan word.

Ons sal volgende keer nog ‘n paar tendense en vrae deel vir nadenke oor die toekoms van kategese. Die Wes-Kaapland Sinode se Taakspan vir Jeug en Familiebediening sal graag hierdie gesprekke fasiliteer in gemeentes wat só ‘n behoefte het – kontak ons gerus by [email protected]

Leave a Reply

en_ZAEnglish