Skip to main content

Liedjies en video’s kan gebruik word om ‘n gesprek in te lei, om in die middel van ‘n gesprek verder oor die tema te dink of aan die einde van ‘n gesprek om iets met ‘n spesifieke doel vas te lê.

Vir kleiner kinders werk letterlike liedjies waar hulle kan saamsing en bewegings gebruik, baie goed. Vir ouer kinders help liedjies en video clips om hulle emosies te verwoord.

Luister hier na die podcast:

 

Hier is 3 maniere hoe jy liedjies/video’s kan gebruik om kreatief oor geloof te gesels:

  1. Bring ‘n lied saam: Vra jongmense om ‘n lied saam te bring wat hulle bv. deur Covid-tyd gehelp het, OF wat hulle help om te bid, OF wat hulle meer van God vertel, OF wat hulle help met uitdagings. Dit hoef nie noodwendig ‘n geestelike liedjie te wees nie.
  2. Luister na ‘n lied: Druk die liedjie se woorde uit en laat jongmense die woorde/frases wat vir hulle uitstaan omkring OF emosie-woorde omkring OF woorde wat verduidelik hoe hulle voel omkring, OF selfs woorde wat God beskryf te omkring. Hierdie is ‘n effektiewe manier om gesprekke uit te lok.
  3. ‘n Derde manier is deur na ‘n liedjie te luister en dan te reageer op die lied deur ‘n antwoord op die lied te skryf. Hulle kan dit doen deur ‘n gebed te skryf / deur te vertel wat met hulle gebeur het terwyl hulle dit luister / deur in stilte te sit en praat met die Here.

Tydens hierdie tyd waar al die groepe nie bymekaar kan kom nie en waar dit eksamentyd raak, kan jy, deur ‘n skakel met ‘n besonderse liedjie en ‘n paar bemoedigende woorde vir die jeug aan te stuur, hulle inspireer en bemoedig.

Hier is ‘n paar voorbeelde van liedjies en video’s wat gebruik kan word:

Leave a Reply