Skip to main content

Aan-die-brand Christene het ‘n paar dinge in gemeen. Die belangrikste faktor is dat hulle lewens almal geraak is deur 3-5 volwassenes wat ‘n lewende verhouding met Jesus het.

Ons doel by die kategese is om geloof by kinders en jongmense te vorm wat eendag ook deel sal vorm van hulle identiteit, oortuigings en lewenswyse as volwassenes. Daarom is jy so belangrik!

Luister hier:

Klik hier onder om die artikel wat voorheen op DinkJeug verskyn het, te lees.

Waarna soek jongmense in hul leiers?

Leave a Reply